Výuka a kurzy

Kurzy pro veřejnost

V akademickém roce 2021/ 2022 otevíráme následující kurzy pro veřejnost. Do kurzů se můžete registrovat prostřednictvím přiložených registračních formulářů, kde naleznete i všechny potřebné informace týkající se platby. 

Všechny kurzy začínají v týdnu od 4. 10. 2021

 

Kurz čínské kaligrafie 

kapacita naplněna!                                              

čas: úterý 16:45 – 18:15                      

Obsah kurzu a cena: 10 lekcí, 2500,- Kč

lektorka: XU Ningwen

 

registrace: registrační formulář - kurz kaligrafie

Kaligrafie, čínsky: 书法 shūfǎ, patří mezi základní dovednosti čínských vzdělanců. Kromě použití veškerých pomůcek, kterými jsou štětec, inkoust a kaligrafický papír, je potřebná i jistá ruka a pečlivý tréning. Toho všeho můžete docílit pomocí našeho kurzu kaligrafie vedeného zkušenou lektorkou, která účastníky obeznámí s pravidly a technikami čínské kaligrafie, vysvětlí princip fungování čínských znaků a provede je základními tahy s důrazem na zachování jejich správného pořádí. Kurz je zaměřen především na praktické procvičování čínské kaligrafie. Jeho cílem je kromě osvojení si základních kaligrafických dovedností i relaxace a nabytí duševní pohody. Účastníci kurzu dostanou veškeré pomůcky jako štětec, inkoust, psací podložku a papír na místě. Kurz je určen pro začátečníky.

 

 

Kurz čínské malby   

kapacita naplněna!                                     

čas: čtvrtek 17:15 – 18:45                   

obsah kurzu a cena: 10 lekcí, 2500,- Kč

lektor: WANG Zixi

 

registrace: registrační formulář - kurz čínské malby

Čínská inkoustová malba 国画 guóhuà je tradiční technika malby v Číně. Kurz je určen pro úplné začátečníky a naučí studenty základním technikám malby s využitím čínského štětce, inkoustu, barvy a palety. V průběhu kurzu se frekventanti pod vedením čínského lektora naučí malovat květiny, zvířata, či scenérie v čínském stylu. Po zakončení kurzu budou účastníci umět používat základní techniky a postupy uplatňované v čínské malbě a na základě nabytých znalostí budou schopni samostatné tvořivé činnosti na začátečnickém levelu. Cílem kurzu je kromě procvičování základních motivů čínské malby i relaxace a rozvíjení kreativity.

 

Lekce Taiji

kapacita 1. skupiny naplněna!

čas: středa 17:00 – 18:30                    

obsah kurzu a cena: 10 lekcí, 2000,- Kč

lektor: Mgr. Zdeňek Chmelka, MAT

 

POZOR! nová skupina Kurzu Taiji pro zaměstnance UP registrace zde

čas: pondělí 16:00 - 17:00

obsah kurzu: 10 lekcí

začátek kurzu: 11.10.2021

kapacita: 12 účastníků

lektor: Mgr. Zdeněk Chmelka, MAT

 

registrace: registrační formulář -  kurz Taiji

Taiji, čínsky 太极拳 Tàijíquán, je tradičním čínským bojovým uměním vycházejícím z taoistické filozofie. V Číně je Taiji neoddělitelnou součástí parků, kde se mu věnuje velké množství cvičících. Tento sport představuje oddychovou aktivitu pro všechny, kteří se cítí vyčerpaní a potřebují dobít své baterky po náročném pracovním nebo školním dni. Princip Taiji je založen na správném dýchání a sbírání energie prostřednictvím přesných pohybů. Jak na to? To Vám vysvětlí a názorně předvede náš lektor, který Vás zasvětí do mnohých tradičních sestav Taiji, které jsou častokrát označovány podle čísel. Za hezkého počasí budete moci Taiji procvičovat v krásném prostředí olomouckých parků. V zimně se cvičení přesune do prostorů Konfuciova institutu. 

 

Kurz čínského jazyka pro začátečníky                       

čas: středa 17:15 – 18:45                    

obsah kurzu a cena: 10 lekcí, 3000,- Kč

lektorka: Bc. Johana Gáborová

 

registrace: registrační formulář - kurz čínštiny pro začátečníky

Kurz čínského jazyka je určen pro všechny začátečníky, kteří mají zájem nejen o čínský jazyk, ale i o rozličné aspekty čínské kultury. Do kurzu se můžou přihlásit zájemci bez jákekoliv předešlé znalosti jazyka. Lekce jsou vedeny českým lektorem, který dokáže základy čínského jazyka předat studentům srozumitelně a poutavou formou. Důraz je kladen na hovorovou stránku jazyka. Obsahem lekcí je však i poslech nebo také psaní. Cílem kurzu je dosažení úrovně A1, která se stává předpokladem pro absolvování mezinárodní zkoušky HSK1. Kurzem studenta provází učebnice 标准教程 HSK1 Standard Course. Výuka bude probíhat ve skupince maximálně 12 žáků.

Po absolvování kurzu pro začátečníky budete ovládat:

 • základní komunikaci v čínštině na úrovni HSK1 (úroveň A1 evropského referčního rámce)
 • základní slovní zásobu (pozdravy, zdvořilostní fráze pro každodenní komunikaci, číslovky, základní slovní zásoba z oblasti gastronomie, rodina, zvířata...)
 • pravidla výslovnosti a transkripční abecedy pin-yin
 • základní gramatická pravidla a vzorce (například slovosled v čínské větě, tvoření otázky, použití 很 a 是..., nejpoužívanější numerativy... )
 • aktivní znalost přibližně 100 čínských znaků (základní tahy, postup psaní tahů a jednotlivých prvků znaků, obeznámení se základními druhy znaků a principy jejich vzniku)

Těšit se můžete na aktivní procvičování hovorové čínštiny moderní metodou.

 

 

Kurz stolního tenisu                                             

čas: středa 11:00 – 12:30                   

Obsah kurzu a cena:  10 lekcí, 990,- Kč

 

registrace: registrační formulář - lekce stolního tenisu

Stolní tenis, hovorově „pingpong“, je nejrozšířenějším sportem na světě. Mnozí, zejména díky úspěchům čínských pingpongových hráčů, považují „pingpong“ za čistě čínskou doménu. Tento sport však vznikl koncem 19. století v Anglii jako náhražka klasického tenisu v zimních měsících. I když samotný název „pingpong“, v čínštině „乒乓球 pīngpāng qiú“, byl odvozen od typického zvuku mýčků odrážejících se od hracího stolu, stolní tenis není jen o snaze dostat míček z jedné strany hracího pole na druhou. Lektoři, zkušení hráči, Vás naučí, jak správně držet pálku jako profesionál, dozvíte se, jak vypadá „backhand“ a „forehand“, užijete si spoustu zábavy s robotem na vystřelování pingpongových míčků a vaši slovní zásobu obohatí slovíčka jako „Chop“ (sekat) a nebo „Loop“ (smyčka), za kterými se skrývají speciální pingpongové údery. Cílem kurzu je obeznámit hráče se základními pravidly a technikou stolního tenisu.

 

Individuální lekce čínského jazyka - všechny úrovně (HSK1 - HSK6)

čas: po domluvě s lektorem

obsah kurzu a cena: nejmenší počet předplacených lekcí: 10; 1 lekce /60 min/ 450,- Kč 

POZOR! V případě individuálních lekcí NEPLATÍ akce „ZDARMA pro studenty a zaměstnance UP“

 

Studentům nabízíme možnost individuálních lekcí čínštiny. Naši čeští lektoři a rodilí mluvčí se rádi přizpůsobí požadavkům a úrovni klienta, lekce mohou sloužit i jako příprava na jazykové zkoušky HSK. Individuální kurzy v současnosti probíhají prezenční formou, nebo online. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: konfucius@upol.cz

 

 

Kurzy pro studenty Univerzity Palackého

V zimním semestru 2021 otevíráme následující KREDITOVÉ kurzy pro studenty Univerzity Palackého:

 

Čínština pro nesinology 1 – ASH/KX1

Čínština pro nesinology 2 – ASH/KX2

Čínština pro nesinology 3 – ASH/KX3

Čínština pro nesinology 4 – ASH/KX4

 

Culture and Business - KAE/CB

 

Kaligrafie štětcem pro začátečníky – ASH/KG1

Čínská malba pro začátečníky – ASH/CPB

Strategická hra GO – ASH/GO

 

Příprava na test HSK3 – ASH/HSK

Příprava na test HSK4 – ASH/HSK

Příprava na test HSK pro Mgr. (HSK5) – ASH/HSKZ

Do kurzů se studenti UP můžou registrovat prostřednictvím univerzitního systému STAG.

Kromě výše uvedených kreditových kurzů se mohou studenti UP ZDARMA registrovat i do nekreditových kurzů pro veřejnost . Po absolvování kurzů pro veřejnost student nezíská žádné kredity. 

 

Jazykové kurzy pro školy

Experimentální výuka pro studenty základních a středních škol

na stránce se pracuje!

 

Kurzy čínského jazyka a kultury pro školy

Zajišťujeme kurzy čínského jazyka pro školy. V případě zájmu o spolupráci na výuce čínština na vaší škole nás kontaktujte.  

Kurzy pro zaměstnance UP

Konfuciův institut nabízí i kurzy pro zaměstnance Univerzity Palackého:

 • čínský jazyk pro začátečníky
 • čínský jazyk pro pokročilé
 • čínská kaligrafie pro začátečníky
 • čínská malba pro začátečníky
 • kurz Taiji
 • kurz stolního tenisu

Více informací o kurzech čínský jazyk pro začátečníky, čínská kaligrafie pro začátečníky, čínská malba pro začátečníky, kurz Taiji a kurz stolního tenisu naleznete zde.

Všechny výše uvedené kurzy začínají v týdnu od 4.10.2021

Zaměstnanci UP mají všechny kurzy ZDARMA.

 

Kurz čínského jazyka pro pokročilé zaměstnance UP

čas: čtvrtek, 16:30 - 18:00 (začátek kurzu 23.9.2021)

cena: zaměstnanci UP zdarma

Kurz čínského jazyka pro pokročíle je určen pro všechny zájemce z řad zaměstnanců, kteří ovládají alespoň základy čínského jazyka jako tónová výslovnost, transkripční abeceda pin-yin, základy psaní znaků a běžné fráze. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese konfucius@upol.cz

Nastavení soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.
Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.
Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.