Výuka a kurzy

Kurzy pro veřejnost

V zimním semestru akademického roku 2022/ 2023 otevíráme následující kurzy pro veřejnost. Do kurzů se můžete registrovat prostřednictvím přiložených registračních formulářů. Informace o platbě naleznete jak v samotných formulářích, tak i na odkazu.

V případě dotazu nás kontaktujte na e-mailové adrese konfucius@upol.cz.

 

Kurz čínské kaligrafie – začátečníci

 • čas: úterý 17:15 – 18:45   
 • počet lekcí a cena: 10 lekcí, 2 700,- Kč
 • první lekce: 4. 10. 2022
 • lektorka: WANG Qian
 • registrace:  registrační formulář - kaligrafie
 • jazyk výuky: angličtina
 • místo: tř. Svobody 8, učebna 2.13

Kaligrafie (书法 shūfǎ) patří mezi základní dovednosti čínských vzdělanců. Kromě použití veškerých pomůcek, kterými jsou štětec, inkoust a kaligrafický papír, je potřebná i jistá ruka a pečlivý tréning. Toho všeho můžete docílit pomocí našeho kurzu kaligrafie vedeného zkušenou lektorkou, která účastníky obeznámí s pravidly a technikami čínské kaligrafie, vysvětlí princip fungování čínských znaků a provede je základními tahy s důrazem na zachování jejich správného pořadí. Kurz je zaměřen především na praktické procvičování čínské kaligrafie. Jeho cílem je kromě osvojení si základních kaligrafických dovedností i relaxace a nabytí duševní pohody. Účastníci kurzu dostanou veškeré pomůcky jako štětec, inkoust, psací podložku a papír na místě.

 

Kurzy čínské malby – začátečníci

 • čas: středa 17:15 – 18:45                   
 • počet lekcí a cena: 10 lekcí, 2 700,- Kč
 • první lekce: 5. 10. 2022
 • lektor: WANG Zixi
 • registrace: registrační formulář - čínská malba
 • jazyk výuky: angličtina
 • místo: tř. Svobody 8, učebna 2.13

Čínská inkoustová malba (国画 guóhuà) je tradiční technika malby v Číně. Kurz je určen pro úplné začátečníky a naučí studenty základním technikám malby s využitím čínského štětce, inkoustu, barvy a palety. Pod vedením čínského lektora se studenti v průběhu kurzu naučí malovat květiny, zvířata, či scenérie v čínském stylu. Po zakončení kurzu budou účastníci umět používat základní techniky a postupy uplatňované v čínské malbě a na základě nabytých znalostí budou schopni samostatné tvořivé činnosti na začátečnickém levelu. Cílem kurzu je kromě procvičování základních motivů čínské malby i relaxace a rozvíjení kreativity.

 

Kurzy Taiji – začátečníci (Tai Chi I)

 • Taiji (+ Wu Qin Xi)
 • čas: středa 17:00 – 18:00                    
 • počet lekcí a cena: 10 lekcí, 2 200,- Kč
 • první lekce: 5. 10. 2022
 • lektor: CHMELKA Zdeněk, MAT
 • registrace: registrační formulář - taiji 1
 • místo: ZŠ Olomouc, tř. Spojenců 702/8, velká tělocvična

Taiji (太极拳 Tàijíquán) je tradičním čínským bojovým uměním vycházejícím z taoistické filozofie. V Číně je Taiji neoddělitelnou součástí parků, kde se mu věnuje velké množství cvičících. Toto zdravotní cvičení / bojové umění představuje svým způsobem i oddychovou aktivitu pro všechny, kteří se cítí vyčerpaní a potřebují dobít své baterky po náročném pracovním nebo školním dni. Princip Taiji je ve stručnosti založen na ladném a uvolněném provádění na sebe navazujících pohybů, správném dýchání a práci s Qi [Čchi].

Wu Qin Xi neboli Hra pěti zvířat je zdravotním cvičením vycházejícím ze základů tradiční čínské medicíny (Pět Hybatelů / Prvků). Jedná se o jednoduchou sestavu efektivních a nenáročných pohybů, kterými se napodobují dlouhověká zvířata (Tygr, Jelen, Medvěd, Opice a Jeřáb). Každé zvíře připadá funkčně jednomu z Pěti Hybatelů a jednotlivé pohyby pak harmonizují vztahové systémy mezi Pěti Hybateli v našem organismu.

Máte chuť si protáhnout tělo? Přijďte si vyzkoušet naše lekce, během nichž Vám náš lektor vysvětlí a názorně si s Vámi zacvičí Hru pěti zvířat a jednu ze základních sestav Taiji klanu Yang. Za hezkého počasí navíc budeme moci cvičit i v krásném prostředí olomouckých parků. V zimě a během chladných období využijeme prostorů Konfuciova institutu. 

❗co s sebou: pohodlný a volný oděv, obud do tělocvičny bez černé podrážky, vlastní pití (ideálně voda), případně karimatka (nepovinné - na případné relaxační techniky na konci lekce)

 

Kurz čínského jazyka – pokročilí

 • čas: středa 17:00 – 18:30                    
 • počet lekcí a cena: 10 lekcí, 3000,- Kč
 • první lekce: 5. 10. 2022
 • lektorka: Bc. GÁBOROVÁ Johana
 • registrace: registrační formulář - čínština navazující
 • místo: tř. Svobody 8, učebna 2.05

Kurz čínského jazyka je určen pro všechny, kteří mají zájem nejen o čínský jazyk, ale i o rozličné aspekty čínské kultury.

Kurz navazuje svým obsahem na minulý semestr, proto není určen pro úplné začátečníky bez znalosti základních aspektů čínského jazyka a jeho a gramatických jevů.

Lekce jsou vedeny českým lektorem, který dokáže základy čínského jazyka předat studentům srozumitelně a poutavou formou. Důraz je kladen na hovorovou stránku jazyka. Obsahem lekcí je však i poslech nebo také psaní. Cílem kurzu je přiblížení se úrovně A1, která se stává předpokladem pro absolvování mezinárodní zkoušky HSK1. Kurzem studenta provází učebnice 标准教程 HSK1 Standard Course.

Po absolvování kurzu pro začátečníky budete ovládat:

 • Komunikace při nakupování
 • Rozšíření znalostí čínských klasifikátorů
 • Vyjádření otázky „Kolik?“
 • Vyjádření „nacházet se kde“
 • Spojka „a“
 • Vyjádření žádosti
 • Modální sloveso „moci“
 • Vyjádření času
 • Vyjádření fráze před/po (jaké době)
 • Vyjádření budoucnosti
 • Komunikace o počasí
 • pravidla výslovnosti a transkripční abecedy pin-yin
 • základní gramatická pravidla a vzorce (například slovosled v čínské větě, tvoření otázky, použití a ..., nejpoužívanější numerativy... )

 

Everyday Chinese

 • čas: středa 16:45 – 18:15                    
 • počet lekcí a cena: 10 lekcí, 3000,- Kč
 • první lekce: 5. 10. 2022
 • lektorka: DU Lisa
 • registrace: registrační formulář - Everyday Chinese
 • jazyk výuky: angličtina
 • místo: tř. Svobody 8, učebna 2.02

Everyday Chinese je kurz vhodný pro každého, jehož level čínštiny je mezi HSK1 – HSK2, již ovládl určité množství čínských slovíček a gramatiku a chtěl by procvičovat mluvenou čínštinu přirozenou cestou.

Obsah kurzu je soustředěn na každodenní život, hlavně pak na konverzaci čínštiny ve třídě a některé čínské svátky, které se objeví v rámci semestru.

 • Časté fráze ve výuce 1
 • Časté fráze ve výuce 2
 • Jazyk každodenního života 1
 • Jazyk každodenního života 2
 • Témata o úkolech 1
 • Témata o úkolech 2
 • Jak se správně omluvit z hodiny 1
 • Jak se správně omluvit z hodiny 2
 • Čínské svátky 1
 • Čínské svátky 2

 

Individuální lekce čínského jazyka – všechny úrovně (HSK1 – HSK6)

 • čas: po domluvě s lektorem
 • obsah kurzu a cena: nejmenší počet předplacených lekcí: 10; 1 lekce /60 min/ 450,- Kč 
 • POZOR! V případě individuálních lekcí NEPLATÍ akce „ZDARMA pro studenty a zaměstnance UP“

Studentům nabízíme možnost individuálních lekcí čínštiny. Naši čeští lektoři a rodilí mluvčí se rádi přizpůsobí požadavkům a úrovni klienta, lekce mohou sloužit i jako příprava na jazykové zkoušky HSK. Individuální kurzy v současnosti probíhají prezenční formou, nebo online. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: konfucius@upol.cz.

Kurzy pro studenty Univerzity Palackého

Z důvodu personálních a organizačních změn Konfuciův institut v Olomouci prozatím nebude organizovat žádné kreditové kurzy pro rok 2023.

 • Zájemcům o kreditové kurzy (čínský jazyk, kaligrafie, čínská malba a další) pro studenty UP doporučujeme kontaktovat sekretářku katedry asijských studií, Mgr. Janu Buzkovou jana.buzkova@upol.cz pro více informací.

Jazykové kurzy pro školy

Experimentální výuka pro studenty základních a středních škol

na stránce se pracuje

 

Kurzy čínského jazyka a kultury pro školy

Zajišťujeme kurzy čínského jazyka pro školy. V případě zájmu o spolupráci na výuce čínština na vaší škole nás kontaktujte.  

 

Kurzy pro zaměstnance UP

Výuka probíhá do 16. 12 .2022, tyto kurzy jsou zaměstnancům nabízeny ZDARMA.

 

Kurz čínského jazyka pro zaměstnance UP – pokročilí

Tento kurz čínského jazyka je určen pro všechny zájemce z řad zaměstnanců UP, kteří ovládají alespoň základy čínského jazyka jako tónová výslovnost, transkripční abeceda pin-yin, základy psaní znaků a běžné fráze.

 

 

Kurzy Taiji pro zaměstnance UP – pokročilí (Tai Chi II)

 • čas: pondělí 16:00 – 17:00                   
 • cena: zaměstnanci UP ZDARMA
 • první lekce: 26. 9. 2022 (probíhá po dobu semestru)
 • lektor: CHMELKA Zdeněk, MAT
 • registrace: registrační fomulář - taiji 2
 • místo: Obchodní akademie Olomouc, tř. Spojenců 16a

 

Taiji (太极拳 Tàijíquán) je tradičním čínským bojovým uměním vycházejícím z taoistické filozofie. V Číně je Taiji neoddělitelnou součástí parků, kde se mu věnuje velké množství cvičících. Toto zdravotní cvičení / bojové umění představuje svým způsobem i oddychovou aktivitu pro všechny, kteří se cítí vyčerpaní a potřebují dobít své baterky po náročném pracovním nebo školním dni. Princip Taiji je ve stručnosti založen na ladném a uvolněném provádění na sebe navazujících pohybů, správném dýchání a práci s Qi [Čchi].

Tento kurz navazuje na lekce pro začátečníky. Jeho účastníci budou moci dále rozvíjet a zdokonalovat techniky tohoto cvičení, kurz proto není vhodný pro začátečníky bez základních znalostí.        

❗co s sebou: pohodlný a volný oděv, obutí do tělocvičny bez černé podrážky, vlastní pití (ideálně voda), případně karimatka (nepovinné - na případné relaxační techniky na konci lekce)

 

 

Další kurzy

    Konfuciův institut nabízí i kurzy pro zaměstnance Univerzity Palackého:

 • čínský jazyk
 • čínská kaligrafie pro začátečníky
 • čínská malba pro začátečníky
 • kurzy taiji

Více informací o kurzech čínský jazyk, čínská kaligrafie, čínská malba a taiji naleznete zde.

Zaměstnanci UP mají všechny tyto kurzy ZDARMA.

 

Platební údaje

Výše zmíněné „kurzy pro veřejnost“ jsou pro zaměstnance a studenty UP ZDARMA.

Poplatek uhraďte převodem

Název banky: Komerční banka, tř. Svobody 14, 779 11 Olomouc
Číslo účtu: 43-0730720237/0100
Variabilní symbol: 9770
Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno a příjmení studenta + daný kurz!

Např: Vladimír Navrátil + Kaligrafie začátečníci
(Tato informace je klíčový prvek k rozpoznání Vaší platby!)

 

International payment:

Komercni banka, tr. Svobody 14, 779 11 Olomouc
Account: 43-730720237/0100
IBAN: CZ9001000000430730720237
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Currency: CZK
Remittance information: student's name + name of the course

(This step makes the process of linking your registration to the payment easier!)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)