Výuka a kurzy

Kurzy pro veřejnost

V letním semestru akademického roku 2021/ 2022 otevíráme následující kurzy pro veřejnost. Do kurzů se můžete registrovat prostřednictvím přiložených registračních formulářů, kde naleznete i všechny potřebné informace týkající se platby. 

Kurzy taiji a kurz stolního tenisu začínají v týdnu od 14. 2. 2022, všechny ostatní kurzy pak začínají v týdnu od 21. 2. 2022. V současné době jsou registrační formuláře uzavřené. V případě zájmu o účast na některém z kurzů pro veřejnost nás kontaktujte na e-mailové adrese konfucius@upol.cz.

Kurz čínské kaligrafie 

 • čas: čtvrtek 17:15 – 18:45   
 • počet lekcí a cena: 10 lekcí, 2500,- Kč
 • lektorka: XU Ningwen (Zora)
 • registrace: registrační formulář - kurz kaligrafie
 • aktualizace 1. 3.: POZOR! Kapacita kurzu naplněna. Budeme se na vás těšit v dalším semestru

Kaligrafie, čínsky: 书法 shūfǎ, patří mezi základní dovednosti čínských vzdělanců. Kromě použití veškerých pomůcek, kterými jsou štětec, inkoust a kaligrafický papír, je potřebná i jistá ruka a pečlivý tréning. Toho všeho můžete docílit pomocí našeho kurzu kaligrafie vedeného zkušenou lektorkou, která účastníky obeznámí s pravidly a technikami čínské kaligrafie, vysvětlí princip fungování čínských znaků a provede je základními tahy s důrazem na zachování jejich správného pořádí. Kurz je zaměřen především na praktické procvičování čínské kaligrafie. Jeho cílem je kromě osvojení si základních kaligrafických dovedností i relaxace a nabytí duševní pohody. Účastníci kurzu dostanou veškeré pomůcky jako štětec, inkoust, psací podložku a papír na místě. Kurz je určen pro začátečníky.

Kurz bude probíhat v angličtině.

Kurzy čínské malby  

Skupina začátečníci                                  

Čínská inkoustová malba 国画 guóhuà je tradiční technika malby v Číně. Kurz je určen pro úplné začátečníky a naučí studenty základním technikám malby s využitím čínského štětce, inkoustu, barvy a palety. V průběhu kurzu se frekventanti pod vedením čínského lektora naučí malovat květiny, zvířata, či scenérie v čínském stylu. Po zakončení kurzu budou účastníci umět používat základní techniky a postupy uplatňované v čínské malbě a na základě nabytých znalostí budou schopni samostatné tvořivé činnosti na začátečnickém levelu. Cílem kurzu je kromě procvičování základních motivů čínské malby i relaxace a rozvíjení kreativity.

Skupina pokročilí                                  

Tento kurz navazuje na lekce pro začátečníky. Jeho účastníci budou moci dále rozvíjet a zdokonalovat techniky malby, naučí se zobrazovat různé druhy zeleniny či květin, stejně jako krevety a ptáky. Stejně jako u začátečnického kurzu je kromě rozvoje schopností studenta kladen důraz také na relaxaci.

Oba kurzy budou probíhat v angličtině.

Kurzy Taiji

 • Hra pěti zvířat + Taiji
 • čas: středa 17:00 – 18:30                    
 • počet lekcí a cena: 10 lekcí, 2000,- Kč
 • lektor: Zdeňek Chmelka, MAT
 • registrace: registrační formulář -  kurz Taiji

Taiji, čínsky 太极拳 Tàijíquán, je tradičním čínským bojovým uměním vycházejícím z taoistické filozofie. V Číně je Taiji neoddělitelnou součástí parků, kde se mu věnuje velké množství cvičících. Toto zdravotní cvičení / bojové umění představuje svým způsobem i oddychovou aktivitu pro všechny, kteří se cítí vyčerpaní a potřebují dobít své baterky po náročném pracovním nebo školním dni. Princip Taiji je ve stručnosti založen na ladném a uvolněném provádění na sebe navazujících pohybů, správném dýchání a práci s Qi [Čchi].

Wu Qin Xi neboli Hra pěti zvířat je zdravotním cvičením vycházejícím ze základů tradiční čínské medicíny (Pět Hybatelů / Prvků). Jedná se o jednoduchou sestavu efektivních a nenáročných pohybů, kterými se napodobují dlouhověká zvířata (Tygr, Jelen, Medvěd, Opice a Jeřáb). Každé zvíře připadá funkčně jednomu z Pěti Hybatelů a jednotlivé pohyby pak harmonizují vztahové systémy mezi Pěti Hybateli v našem organismu.

Máte chuť si zacvičit? Přijďte si vyzkoušet naše lekce, během nichž Vám náš lektor vysvětlí a názorně si s Vámi zacvičí Hru pěti zvířat a   jednu ze základních sestav Taiji klanu Yang. Pokud se podaří, za hezkého počasí budeme moci cvičit i v krásném prostředí olomouckých parků. V zimě a během chladných období využijeme prostorů Konfuciova institutu. 

 POZOR! nová skupina Kurzu Taiji pro zaměstnance UP registrace zde

 • čas: pondělí 16:00 - 17:00
 • začátek kurzu: 14. 2. 2022
 • kapacita naplněna!
 • lektor: Zdeněk Chmelka, MAT

Kurzy přípravy na zkoušky HSK

Od letního semestru 2022 organizuje Konfuciův institut také kurzy, jejichž účastníci mají zájem v budoucnu absolvovat zkoušky HSK („HSK Preparation Course“). Cílem je pomocí opakování klíčové gramatiky a slovíček rozšířit jazykové dovednosti studenta, a tím ho připravit na uvedený test. V průběhu kurzu jsou studenti seznamováni se strategiemi, jak zvládnout poslechovou část, dále pak část čtení a psaní. V několika posledních lekcích mají studenti možnost zkusit si test nanečisto.

Aktuálně jsou nabízeny kurzy přípravy ke zkouškám HSK 3, HSK 4 a HSK 5.

Všechny kurzy jsou vyučovány online prostřednictvím platformy ZOOM.

Kurz přípravy na HSK 3 probíhá v angličtině, kurz přípravy na HSK 4 v angličtině a čínštině a kurz přípravy na HSK 5 pouze v čínštině.

HSK 3 Preparation Course                                  

HSK 4 Preparation Course                                  

HSK 5 Preparation Course                                 

Kurz čínského jazyka pro začátečníky                       

Kurz čínského jazyka je určen pro všechny začátečníky, kteří mají zájem nejen o čínský jazyk, ale i o rozličné aspekty čínské kultury. Do kurzu se můžou přihlásit zájemci bez jákekoliv předešlé znalosti jazyka. Lekce jsou vedeny českým lektorem, který dokáže základy čínského jazyka předat studentům srozumitelně a poutavou formou. Důraz je kladen na hovorovou stránku jazyka. Obsahem lekcí je však i poslech nebo také psaní. Cílem kurzu je dosažení úrovně A1, která se stává předpokladem pro absolvování mezinárodní zkoušky HSK1. Kurzem studenta provází učebnice 标准教程 HSK1 Standard Course. Výuka bude probíhat ve skupince maximálně 12 žáků.

Po absolvování kurzu pro začátečníky budete ovládat:

 • základní komunikaci v čínštině na úrovni HSK1 (úroveň A1 evropského referčního rámce)
 • základní slovní zásobu (pozdravy, zdvořilostní fráze pro každodenní komunikaci, číslovky, základní slovní zásoba z oblasti gastronomie, rodina, zvířata...)
 • pravidla výslovnosti a transkripční abecedy pin-yin
 • základní gramatická pravidla a vzorce (například slovosled v čínské větě, tvoření otázky, použití 很 a 是..., nejpoužívanější numerativy... )
 • aktivní znalost přibližně 100 čínských znaků (základní tahy, postup psaní tahů a jednotlivých prvků znaků, obeznámení se základními druhy znaků a principy jejich vzniku)

Těšit se můžete na aktivní procvičování hovorové čínštiny moderní metodou.

Kurz stolního tenisu                                             

Stolní tenis, hovorově „pingpong“, je nejrozšířenějším sportem na světě. Mnozí, zejména díky úspěchům čínských pingpongových hráčů, považují „pingpong“ za čistě čínskou doménu. Tento sport však vznikl koncem 19. století v Anglii jako náhražka klasického tenisu v zimních měsících. I když samotný název „pingpong“, v čínštině „乒乓球 pīngpāng qiú“, byl odvozen od typického zvuku míčků odrážejících se od hracího stolu, stolní tenis není jen o snaze dostat míček z jedné strany hracího pole na druhou. Lektoři, zkušení hráči, Vás naučí, jak správně držet pálku jako profesionál, dozvíte se, jak vypadá „backhand“ a „forehand“, užijete si spoustu zábavy s robotem na vystřelování pingpongových míčků a vaši slovní zásobu obohatí slovíčka jako „Chop“ (sekat) a nebo „Loop“ (smyčka), za kterými se skrývají speciální pingpongové údery. Cílem kurzu je obeznámit hráče se základními pravidly a technikou stolního tenisu.

Individuální lekce čínského jazyka - všechny úrovně (HSK1 - HSK6)

 • čas: po domluvě s lektorem
 • obsah kurzu a cena: nejmenší počet předplacených lekcí: 10; 1 lekce /60 min/ 450,- Kč 
 • POZOR! V případě individuálních lekcí NEPLATÍ akce „ZDARMA pro studenty a zaměstnance UP“

Studentům nabízíme možnost individuálních lekcí čínštiny. Naši čeští lektoři a rodilí mluvčí se rádi přizpůsobí požadavkům a úrovni klienta, lekce mohou sloužit i jako příprava na jazykové zkoušky HSK. Individuální kurzy v současnosti probíhají prezenční formou, nebo online. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: konfucius@upol.cz.

Kurzy pro studenty Univerzity Palackého

V letním semestru 2022 otevíráme následující KREDITOVÉ kurzy pro studenty Univerzity Palackého:

 

Čínština pro nesinology 1 – ASH/KX1

Čínština pro nesinology 2 – ASH/KX2

Čínština pro nesinology 3 – ASH/KX3

Čínština pro nesinology 4 – ASH/KX4

Čínština pro nesinology 5 – ASH/KX5

 

Culture and Business 2 – KAE/CB2

 

Kaligrafie štětcem pro začátečníky – ASH/KG1

Kaligrafie štětcem pro pokročilé – ASH/KG2

Čínská malba pro začátečníky – ASH/CPB

Calligraphy 3  - Čínská malba pro pokročilé – ASH/KG3

Strategická hra GO (začátečníci) – ASH/GO

Strategická hra GO 2 (pokročilí) – ASH/GO2

 

Understanding China pro Mgr. – ASH/CHN

 

Do kurzů se studenti UP můžou registrovat prostřednictvím univerzitního systému STAG.

Kromě výše uvedených kreditových kurzů se mohou studenti UP ZDARMA registrovat i do nekreditových kurzů pro veřejnost . Po absolvování kurzů pro veřejnost student nezíská žádné kredity. 

 

Jazykové kurzy pro školy

Experimentální výuka pro studenty základních a středních škol

na stránce se pracuje!

 

Kurzy čínského jazyka a kultury pro školy

Zajišťujeme kurzy čínského jazyka pro školy. V případě zájmu o spolupráci na výuce čínština na vaší škole nás kontaktujte.  

Kurzy pro zaměstnance UP

Konfuciův institut nabízí i kurzy pro zaměstnance Univerzity Palackého:

 • čínský jazyk pro začátečníky
 • čínská kaligrafie
 • čínská malba pro začátečníky
 • čínská malba pro pokročilé
 • kurzy taiji
 • kurzy přípravy na zkoušky HSK
 • kurz stolního tenisu

Více informací o kurzech čínský jazyk pro začátečníky, čínská kaligrafie, čínská malba pro začátečníky, čínská malba pro pokročilé, taiji, příprava na zkoušky HSK a stolní tenis naleznete zde.

Kurzy taiji začínají v týdnu od 14. 2. 2022, ostatní výše uvedené kurzy začínají v týdnu od 21. 2. 2022

Zaměstnanci UP mají všechny tyto kurzy ZDARMA.

Kurz čínského jazyka pro zaměstnance UP

 

Tento kurz čínského jazyka je určen pro všechny zájemce z řad zaměstnanců UP, kteří ovládají alespoň základy čínského jazyka jako tónová výslovnost, transkripční abeceda pin-yin, základy psaní znaků a běžné fráze.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)