Jazykové zkoušky

Konfuciův institut Univerzity Palackého je zkušebním místem pro mezinárodní zkoušky z čínského jazyka. Pořádáme zkoušky HSK a HSKK (汉语水平考) a zkoušku Youth Chinese Test (YCT), která je určena pro žáky a studenty základních a středních škol.

Termíny konání jazykových zkoušek a účastnické poplatky

Termíny konání zkoušek v roce 2021

Datum

Typ zkoušky

Úrovně

Platba a registrace do

6. února 2021

HSK

HSK1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6

10. ledna 2021

15. května 2021

HSK HSK1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6 18. dubna 2021

20. listopadu 2021

HSK HSK1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6 24. října 2021
5. prosince 2021 HSK HSK1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6 8. listopadu 2021
15. května 2021 YCT YCT 1, YCT 2, YCT 3, YCT 4 18. dubna 2021
17. října 2021 HSKK HSKK basic, HSKK intermediate, HSKK advanced 20. září 2021

Účastnické poplatky za jazykové zkoušky

Písemná zkouška HSK úroveň 1

460 Kč

Písemná zkouška HSK úroveň 2

460 Kč

Písemná zkouška HSK úroveň 3

920 Kč

Písemná zkouška HSK úroveň 4

920 Kč

Písemná zkouška HSK úroveň 5

1 450 Kč

Písemná zkouška HSK úroveň 6

1 450 Kč

Ústní zkouška HSKK začátečníci

600 Kč

Ústní zkouška HSKK mírně pokročilí

920 Kč

Ústní zkouška HSKK pokročilí

1 200 Kč

YCT úroveň 1

200 Kč

YCT úroveň 2

380 Kč

YCT úroveň 3

380 Kč

YCT úroveň 4

380 Kč

Ústní zkouška YCT začátečníci

400 Kč

Ústní zkouška YCT  mírně pokročilí

400 Kč

Abyste se mohli vámi zvolené zkoušky účastnit, musíte být úspěšně zaregistrováni v systému a mít uhrazen účastnický poplatek. Poplatek za zkoušku HSK, HSKK a YCT odesílejte na účet Konfuciova institutu UP až ve chvíli, kdy jste se úspěšně registrovali na test. To zjistíte tak, že obdržíte automatický e-mail o úspěšné registraci!

Pokud jste po registraci potvrzující e-mail neobdrželi, zkontrolujte si prosím složku v nevyžádané poště, a teprve poté nás kontaktujte.

Důležité: Platba poplatku zkoušky musí být připsána na účet Konfuciova institutu UP nejpozději do data uvedeného v tabulce, jinak je přihláška neplatná.

Důležité: Pro platbu poplatku za zkoušky HSK, HSKK a YCT se řiďte termíny, které jsou uvedeny na našich stránkách, nikoliv v přihlašovacím systému na zkoušku.

Způsob úhrady poplatku:

Poplatek uhraďte převodem
Název banky: Komerční banka, tř. Svobody 14, 779 11 Olomouc
Číslo účtu: 43-0730720237/0100
Variabilní symbol: 9770
Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno a příjmení měsíc konání zkoušky HSK a úroveň (1-6), HSKK a úroveň nebo YCT a úroveň

Pro platbu ze zahraničí:
Komercni banka, tr. Svobody 14, 779 11 Olomouc
Account: 43-730720237/0100
IBAN: CZ9001000000430730720237
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Remittance information: name, Type of exam ( HSK, HSKK, YCT), 9770
Currency: CZK

DŮLEŽITÉ: Pokud platíte zkoušku v posledním týdnu před uzávěrkou přijímání přihlášek – požadujeme okamžité zaslání potvrzení z banky o provedené platbě!

Informace ke zkouškám HSK a HSKK

Zkouška z čínštiny jako cizího jazyka 汉语水平考试 (HSK a HSKK) je mezinárodně uznávanou certifikovanou zkouškou určenou pro zahraniční studenty čínštiny. Garantem je Ministerstvo školství ČLR prostřednictvím Kanceláře pro výuku čínštiny jako cizího jazyka 国家汉办 (Hanban). Konfuciův institut UP pořádá zkoušky HSK několikrát do roka.

Písemná část se dělí na šest úrovní pokročilosti, ústní pouze na tři, a to na začátečnickou, středně pokročilou a pokročilou. Obě části jsou zaslány na vyhodnocení Ředitelství Konfuciových institutů. Dva měsíce po konání zkoušky jsou certifikáty odeslány do Konfuciova institutu, ve kterém student test skládal. Certifikáty jsou účastníkům zasílány poštou na adresu, kterou uvedli v přihlašovacím formuláři.

Registrace na zkoušky HSK, HSKK a YCT

 • Rádi bychom Vás upozornili, že Konfuciův institut Univerzity Palackého v Olomouci je pouze zprostředkovatelem a na průběh a vyhodnocení zkoušek nemá vliv.
 • Organizátorem zkoušek je společnost Chinese Testing International Co., Ltd. se sídlem: 17/F,B tower Desheng International Center Building, 83 Deshengmenwai Street, Si-čcheng, Peking, Čína.
 • Tato společnost je tak tzv. správcem osobních údajů, tj. odpovídá za zpracování a ochranu Vašich osobních údajů (tedy správcem osobních údajů v tomto případě není Univerzita Palackého v Olomouci).
 • Před registrací si pozorně prostudujte dokument „Smlouva o registraci účtu“ (český překlad) a dále dokument „Průvodce ochranou soukromí pro účastníky zkoušek HSK“ (český překlad)
 • Vezměte prosím na vědomí, že některá ustanovení těchto dokumentů nemusí být v souladu s právním řádem České republiky ani s obvyklými očekáváními spotřebitelů při sjednávání smluv v prostoru Evropské unie. Zejména se jedná o ustanovení uvedená v čl. IX a XIV Smlouvy o registraci účtu, kde:
  • se stanovuje povinnost registrovaného uživatele při využití služeb dodržovat příslušná ustanovení čínských právních předpisů, nepodrývat čínskou státní moc a jednotu, nepoškozovat čínskou národní čest a čínské národní zájmy (a další obdobné povinnosti); při porušení takových pravidel si poskytovatel služeb mj. vyhrazuje právo věc předat příslušným orgánům čínské veřejné moci a žádat náhradu vzniklé škody;
  • se sjednává, že smluvní vztah mezi stranami je regulován čínským právem a pro případ sporu se ujednává, že soudem rozhodujícím takový spor je čínský soud místně příslušný dle příslušných ustanovení čínského práva.
 • Před a v průběhu registrace budete vyzváni k  odsouhlasení výše uvedených dokumentů.
 • Na zkoušky se účastníci registrují prostřednictvím stránek chinesetest.cn.
 • Pokud se na zkoušky přihlašujete poprvé, vytvořte si účet na portálu chinesetest.cn.
 • U registrace prosím zadávejte aktuální e-mailovou adresu a telefonní číslo, které běžně používáte. Ulehčíte nám tak možnost kontaktovat Vás v případě potřeby.
 • Důležité je zadat i Vaši adresu bydliště, na kterou Vám v případě úspěšného složení zkoušek odešleme Váš certifikát.
 • U zkoušek HSK4-HSK6 je potřebné nahrát fotografii. Bez fotografie je registrace neplatná.
 • Poplatek za zkoušky uhraďte až po doručení potvrzovacího e-mailu. Bankovní spojení naleznete na našich webových stránkách.
 • V případě, že neobdržíte potvrzovací e-mail, neprodleně nás kontaktujte na e-mailové adrese konfucius@upol.cz.
 • Registrace nebo uhrazení poplatku po stanoveném termínu nejsou možné.
 • V případě jakýchkoliv jiných nejasností nás kontaktujte na e-mailové adrese konfucius@upol.cz.

Pro registraci na HSK testy klikněte prosím zde.

Příprava na zkoušku a co si vzít s sebou v den zkoušky

Každý účastník si nejpozději den před zkouškou vytiskne Test admission ticket a přinese si ho s sebou ke zkoušce. Před zahájením zkoušky se účastník prokáže dokladem totožnosti, který použil při registraci ke zkoušce! Test se vyplňuje tužkou.

Instrukce k vytištění Admission Ticket

Výsledky a zasílání certifikátů

Výsledky naleznete v online systému přibližně 1 měsíc po vykonání zkoušky HSK,HSKK a YCT.

Certifikáty jsou zasílány z Ředitelství Konfuciových institutů v Pekingu do Konfuciova institutu UP. Poté, co z Ředitelství Konfuciových institutů obdržíme certifikáty zašleme je poštou na adresu, kterou jste uvedli v přihlašovacím formuláři.

Další informace a užitečné odkazy ke zkouškám HSK a HSKK

Informace ke zkouškám YCT

YCT neboli Youth Chinese Test je mezinárodní zkouška z čínského jazyka pro studenty základních a středních škol. Zkouška ověřuje schopnost držitele používat čínský jazyk v běžném i studijním životě. Zkouška YCT má písemnou a ústní část, které jsou na sobě nezávislé. Písemná část zkoušky má čtyři úrovně. Ústní část má dvě úrovně (začátečník, mírně pokročilý).

Popis úrovní písemné zkoušky:

YCT úroveň I

Držitel certifikátu YCT úrovně I rozumí nejběžnějším frázím a větám a je připraven pokračovat v dalším studiu  čínského jazyka

YCT úroveň II

Držitel certifikátu YCT úrovně II rozumí nejběžnějším frázím a větám a je schopen je použít v rámci základní komunikace.

YCT úroveň III

Držitel certifikátu YCT úrovně III dosáhl výborné znalosti základní komunikace a je schopen komunikovat jednoduchým způsobem o známých a běžných tématech.

YCT úroveň IV

Držitel certifikátu YCT úrovně IV je schopen komunikovat v čínském jazyce na základní úrovni o svém osobním, studijním a profesním životě. Během cestování  po Číně držitel certifikátu zvládá většinu komunikace v čínském jazyce.