Archiv uskutečněných akcí

Chinese Bridge - Čínský most

Oznámení o konání předkola soutěže 21. ročníku čínské soutěže “Čínský most” pro vysokoškolské studenty v České republice

S cílem poskytnout mladým českým studentům prostor pro studium čínštiny, vytvořit platformu pro vzájemné učení a vybrat soutěžící z české divize do globálního finále čínské soutěže “Čínský most”. Čínské velvyslanectví v České republice a Konfuciova třída na Vysoké škole technické a ekonomické (dále jen VŠTE) v Českých Budějovicích budou spolupořádat české předkolo 21. ročníku čínské soutěže „Čínský most“. Příslušné záležitosti jsou tímto oznamovány takto:

1. Organizační výbor

Organizační výbor české divize soutěže "Čínský most" je složen z vedoucích Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice, VŠTE v Českých Budějovicích (Konfuciova třída), Univerzity Palackého v Olomouci (Konfuciův Institut), Vysoké školy finanční a správní v Praze (Konfuciův institut), Technické univerzity v Ostravě (Konfuciova třída).

2. Účastníci

Účastníky by v zásadě měli být studenti českých vysokých škol ve věku od 18 do 30 let (věkovou hranici lze podle potřeby prodloužit). Dále se vyžaduje, aby účastníci byli cizími státními příslušníky, kteří se narodili a vyrostli mimo Čínu. Jejich mateřský jazyk tedy není čínský jazyk. Ostatní způsobilí studenti čínštiny v Konfuciových institutech nebo Konfuciových třídách jsou rovněž vítáni, aby se zúčastnili soutěže.

3. Soutěžní téma

Tématem letošního předkola je Jeden svět, jedna rodina.

4. Obsah soutěže

1) Čínský projev (3 minuty): vlastní proslov vztahující se k tématu soutěže „Jeden svět, jedna rodina“;

2 )Talentová show (3-5 minut): např. čínské písně, hudební nástroje, tance, lidové umění, akrobacie, kaligrafie, malování, vystřihování z papíru, kung-fu, recitace poezie atd.;

5. Formát soutěže a odměny za účast

České předkolo bude probíhat formou online odevzdání dokumentů pro první kolo výběru a výhercům bude doporučena účast na Offline finále české divize, které se bude konat v Českých Budějovicích. Do té doby bude udělena 1 první cena, 2 druhé ceny, 3 třetí ceny a několik pamětních cen. Ceny zahrnují smartphone, tablety, sluchátka, hodinky, náramky atd. značky Huawei. Náklady na městskou dopravu do a z Českých Budějovic soutěžícím hradí pořadatel.

Vítězům prvních cen českého finále bude doporučena účast na celosvětovém finále, které se bude konat v Číně. Veškeré náklady spojené s účastí v globálním finále nese pořadatel (v případě cesty do Číny za účelem fyzické účasti v soutěži). Pakliže se zhorší pandemická situace, tak se celosvětové finále odehraje v online prostoru. Pořadatel vydá včasné oznámení.

6. Způsob registrace a soutěžní místo

Soutěžící, kteří mají zájem se zúčastnit, se mohou obrátit na Konfuciův institut/Konfuciovu třídu své školy pro vyplnění registračního formuláře a předsoutěžní pokyny. Po vyplnění registračního formuláře jej prosím zašlete do e-mailové schránky organizačního výboru. Soutěžící mohou také získat registrační formulář přímo prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů pro registraci. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2022.

Finále soutěže “Čínských mostů“ v České republice se bude konat 20. května 2022 v Českých Budějovicích na adrese Kněžská 94/5, 370 01 České Budějovice, kde sídlí Konfuciova třída v rámci VŠTE.

E-mail organizačního výboru soutěže: Chinesebridge2022cz@gmail.com

V případě dotazů souvisejících s touto soutěží kontaktujte slečnu Tu.

Konzultační email: tushu50306268@gmail.com

21. ročník čínské soutěže „Čínský most“ .
pro zahraniční vysokoškolské studenty v České republice organizační výbor
28. března 2022

Czech-Chinese Pair Competition

Základní informace

Čas a místo konání soutěže

6. 5. 2022, od 10:00
Pevnost poznání, 17. listopadu 939/7, 779 00 Olomouc, Laudonův sál

Proces registrace

Zájemci o účast v soutěži vyplní Google formulář, jehož odkaz bude zveřejněn na webových stránkách www.konfucius.upol.cz, a to nejpozději do pondělí 25. 4. 2022. Za soutěžní dvojici provede registraci český účastník soutěže!

Účastníci

Účastnit soutěže se může kdokoliv, kdo se zajímá o čínský jazyk. Účast je možná pouze v soutěžní dvojici, která je tvořena jedním rodilým mluvčím češtiny/slovenštiny a jedním rodilým mluvčím čínštiny.

Počet účastníků

Maximální počet soutěžních dvojic je 10.

Pod odkazem "Více..." naleznete:

 • Průběh soutěže
 • Porota a hodnocení
 • Ceny
 • Registrační formulář
 • Ostatní
 • Kontaktní informace, koordinátor
 • Jazykolamy

Průběh soutěže

Účast probíhá v soutěžní dvojici, která plní následující disciplíny:

1)   představení kamaráda - 2–3 minuty každý z páru - uvedeš, proč se kamarád začal učit daný jazyk, co mu na něm přijde těžké, a také zmíníš něco o jeho životě, zájmech - kreativitě se meze nekladou!

2)   jazykolam - na našich stránkách si v tomto příspěvku (odkaz na web) vybereš jeden čínský a jeden český jazykolam, který bude vaše dvojice předvádět zpaměti celkem dvakrát (český člen čínský jazykolam a naopak); každý z jazykolamů má číslo, které je třeba uvést při vyplňování příslušných otázek registračního formuláře

3)   volná disciplína - do 5 minut - zazpívejte v páru čínskou píseň, zahrajte na hudební nástroj, předveďte operu, tanec, akrobacii, kaligrafii, čínskou malbu, vystřihovánky, nebo cokoliv, čím porotu ohromíte.

Porota a hodnocení

Na soutěž budou pozváni sinologové, čínští učitelé a další experti, aby ohodnotili výkony soutěžících. 

Ceny

Co můžete vyhrát, si zatím necháváme jako tajemství:), avšak můžeme prozradit, že půjde o hodnotné ceny.

Registrační formulář

Registrační formulář

Ostatní

1)   Po skončení soutěže jsou všichni srdečně zváni na společný raut. Pro uchazeče z oblastí mimo Olomouc mohou organizátoři zajistit ubytování na noc ze čtvrtka 5. 5. na pátek 6. 5. V případě zájmu o tuto službu prosím kontaktujte organizátory na e-mailové adrese konfucius@upol.cz.

2)   Během soutěže budou pořizovány fotografie určené pro potřeby Univerzity Palackého v Olomouci.

3)   Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách Konfuciova institutu Univerzity Palackého v Olomouci (www.konfucius.upol.cz).

4)   Pro více detailů o soutěži kontaktujte prosím koordinátora soutěže.

Kontaktní informace, koordinátor

Jan Brzobohatý
Konfuciův institut, Univerzita Palackého v Olomouci, třída Svobody 8, 771 47 Olomouc, Česká republika
tel: 585 631 254
e-mail: konfucius@upol.cz

Jazykolamy

Čínské jazykolamy

1.

qīngqīng shān shàng yīgēn téng
青 青   山  上  一根 藤
qīng téng dǐxià guà tóng líng
青  藤 底下 挂 铜 铃
fēng chuī téng dòng tóng líng dòng
风  吹  藤  动  铜  铃  动
fēng tíng téng tíng tóng líng tíng
风  停  藤  停  铜  铃 停

On a green mountain grows a vine.
Under the vine there hangs a copper bell.
When the wind blows, the vine moves and so does the bell.
When the wind stops, the vine stops and the bell stops too.

2.

zhuō shàng yǒu gè pén
桌   上    有   个 盆
pén lǐ yǒu gè píng
盆 里 有 个 瓶
pēng pēng pēng
砰    砰   砰
shì píng pèng pén
是  瓶   碰   盆
hái shì pén pèng píng
还  是 盆  碰   瓶

A pan on the table,
there's a bottle in the pan,
bang, bang, bang.
Is it the bottle hitting the pan
or the pan hitting the bottle?

3.
huì dùn wǒ de dùn dòng dòufu ,
会 炖 我  的 炖   冻  豆腐,
lái dùn wǒ de dùn dòng dòufu。
来 炖 我 的 炖  冻    豆腐。
bù huì dùn wǒ de dùn dòng dòufu ,
不 会 炖  我 的 炖  冻   豆腐,
bié dùn wǒ de dùn dòng dòufu 。

别  炖 我 的  炖  冻   豆腐。

If you can cook my frozen Tofu,
Come and cook my frozen Tofu.
If you can not cook my frozen Tofu,
Don’t cook my frozen Tofu.

4.

biǎndàn cháng, bǎn dèng kuān
扁   担   长,    板   凳    宽,
biǎndàn bǐ bǎndèng cháng
扁  担   比  板  凳  长,
bǎndèng bǐ biǎndàn kuān
板   凳  比  扁  担  宽。
biǎndàn bǎng zàile bǎndèng shàng
扁  担    绑   在了   板  凳  上,
bǎndèng bú ràng biǎndàn bǎng zài bǎndèng shàng
板   凳   不 让   扁   担  绑    在   板   凳  上,
biǎndàn fēi yāo bǎng zài bǎndèng shàng
扁  担   非  要   绑   在  板   凳   上。

The shoulder pole is long, the wooden bench is broad,
the shoulder pole is longer than the wooden bench,
the wooden bench is broader than the shoulder pole.
The shoulder pole is tied around the wooden bench,
the wooden bench doesn't allow the shoulder pole to be tied around thewooden bench,
the shoulder pole simply must be tied around the wooden bench.

5.

Qīxiàng yí gè qījiàng ,
七 巷    一 个 漆 匠,
xīxiàng yí gè  xījiàng 。
西  巷   一 个 锡 匠。
Qīxiàng qījiàng tōu le xīxiàng xījiàng de xī ,
七 巷    漆 匠   偷 了 西巷   锡 匠 的 锡,
Xīxiàng xījiàng tōu le qīxiàng qījiàng de qī 。
西  巷   锡  匠 偷 了七 巷   漆 匠  的 漆。

There’s a painter in the seventh lane,
There’s a tinsmith in the west lane.
The painter in the seventh lane stole the tin from the tinsmith in the west lane,
The tinsmith in the west lane stole the paint from the painter in the seventh lane.

České jazykolamy

 1. Šel za mnou jeden Řek, a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.
 2. Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak si toho přepepřeného vepře sám sníte.
 3. Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes stři sta třicet tři stříbrných střech.
 4. Kolouch, kohout s mouchou mnohou, s hloupou chloubou houpou nohou, plavou dlouhou strouhou ouzkou, chroupou oukrop s pouhou houskou.
 5. Měla babka v kapse brabce, brabec babce v kapse píp. Zmáčkla babka brabce v kapse, brabec babce v kapse chcíp.

Taiji

Tai Chi Víkend

KDY: 29. 4. – 1. 5. 2022 (příjezd v pátek od 17:00, odjezd v neděli po obědě)
KDE: malebné prostředí Jeseníků – Jonas Park Ostružná (přímým vlakem z Olomouce 1,5 hodiny)
PROGRAM: cvičení Tai Chi (Taiji) klanu YANG (5 lekcí), společný večerní program
LEKTOR: Vlastimil Kroupa (český lektor Tai Chi a Qigongu, dlouholetý žák světoznámého lektora a vedoucího školy taoistických umění Lotus Nei Gong School of Daoist Arts - Dama Mitchella)
CENA: 2.590,- Kč (v ceně zahrnuto ubytování v 2, 3 a 4 lůžkových pokojích, polopenze, cvičební lekce)
Pro studenty a zaměstnance UP sleva 5 %.
Registrace

Czech - Chinese Corner

Poslední Czech-Chinese Corner letního semestru se koná dne 24. května v přírodním prostředí na Svatém Kopečku. U drobného občerstvení ve volné přírodě si procvičíš slovní zásobu nad tématem: TRAVELLING.

KDY: 24. května 2022

KDE: sraz v 16.00 hodin na náměstíčku před výškovou budovou u hlavního nádraží - Regionální centrum Olomouc. Společná cesta autobusem na Svatý Kopeček i zpět.

Předpokládané ukončení akce: cca v 18.00 hodin

Co s sebou: finanční obnos na úhradu MHD, příp. vlastní útraty v rámci výletu

Vstup na akci je ZDARMA.

Minimální počet účastníků: 6 osob

V případě nepříznivého počasí se akce nebude konat, příp. bude přesunuta na jiný termín.

Upozornění: účast na akci je možná pouze po registraci přes formulář.

Festival dračích lodí

Čas a místo konání akce

Kdy: 9. června 2022 od 13 hodin
Kde: Poděbrady u Olomouce
Způsob dopravy na místo: individuálně, pěšky, na kole, MHD, autem
(zastávka MHD: Poděbrady. Spoje č. 18, 20)
Sraz na místě ve 12:45
Deadline registrace: 3. 6. 2022
Deadline registrace pro možnost získání týmového trika: 26. 5. 2022

O původu Festivalu dračích lodí

Festival dračích lodí je již více než 2000 let stará čínská tradice. Legenda vypráví o vysoce postaveném úředníku jménem 屈原 Qu Yuan, který působil na dvoře království 楚Chu. Nejenže byl velmi chytrý, miloval svou zemi a dával králi skvělé rady, zároveň se mezi lidmi těšil velké oblibě. Bohužel jeho vlastnosti zastiňovaly ostatní úředníky, kteří na Qu Yuana začali žárlit a rozhodli se ho před králem hanit a pomlouvat. Král těmto zlým slovům uvěřil a Qu Yuana vyhnal pryč ze své země. Avšak, bez jeho rad království Chu brzy padlo do rukou nepřátel. Jakmile se Qu Yuan dověděl tuto zprávu, ranila jej natolik, že se rozhodl utopit v řece. Uslyševše co se stalo, začali lidé úředníka hledat na dlouhých lodích. Zároveň, aby zaplašili dravé ryby, bubnovali do bubnů, ale Qu Yuana se jim nalézt nepodařilo. Aby jeho duše nehladověla, házeli do řeky rýžové knedlíčky.

Od těch dob Číňané každoročně vyplouvají na řeku na dračích lodích, aby si připomněli smrt Qu Yuana, a to pátým dne pátého čínského měsíce. Toto je legendární původ dnes již celosvětově známého sportu.

Průběh akce

Dračí závod získal velkou oblibu i v Česku a my z Konfuciova institutu UP doufáme, že si jej s námi letos užijete společně!

Nikdy jste tento sport nezkusili a máte z něj obavy? Nemusíte! Budete mít možnost si tuto činnost nejprve vyzkoušet na vodě a zaučit se, tréninkové jízdy pak vyvrcholí samotným závodem.

Čeká na Vás odpoledne nabité aktivitami. Nejenže získáte možnost účastnit se této 2000 let staré tradice, zároveň Vás na souši bude čekat doprovodný program, a to nejen s Akademik sport centrem! Můžete se těšit na lukostřelbu, kaligrafii, čínskou malbu, Tai Chi, hudební doprovod a další. Celkem se tohoto skvělého odpoledne bude moci účastnit 8 týmů po 9 nebo 11 členech.

Celou akci bude moderovat Petr Zakopal, kterého můžete znát z Hit rádio CITY Brno. Dračí lodě zapůjčí a odborné vedení zajistí Moravian Dragons. A v neposlední řadě se můžeme těšit na skvělé občerstvení od Restaurace Terasa Poděbrady a hudební doprovod našeho kolegy Saliha Hadžiabiće.

Proces registrace – co po Vás budeme chtít

 • Abyste si vytvořili vlastní posádku pro dračí loď! Ať už se bude jednat o tým z fakulty, menzy nebo rektorátu, složený ze zaměstnanců nebo studentů Univerzity Palackého. Posádka se skládá z kapitána, bubeníka a 7 nebo 9 členů posádky.
 • Jméno a kontakt na kapitána.
 • Jména členů posádky.
 • Název Vašeho týmu a věřte, že originalitě se meze nekladou.
 • Zdali jste student nebo zaměstnanec UP a které její části.

Registraci celého týmu provede KAPITÁN.

Registrační formulář.

BONUS pro Vás

 • Pokud kapitán tým registruje do 26. května, budete mít nárok na týmová trika ve zvolené barvě s názvem týmu!
 • Udělej něco pro své zdraví v rámci konceptu Udržitelné univerzity. Doběhni, dojdi nebo přijeď na kole a získej nápoj ZDARMA!

FAQ

Pro koho je akce určena?

 • Akce je určena pro zaměstnance a studenty Palackého univerzity v Olomouci.

Kolik mě to bude stát?

 • Účast na akci je ZDARMA.

Jak dlouho akce trvá?

 • Akce začíná v 13:00 jednotlivými rozjížďkami týmů.
 • Hlavní soutěže začnou v cca 15:30.
 • Vyhlášení vítězů proběhne kolem 18:00.

Co si mám vzít na sebe?

 • Pohodlné sportovní oblečení, ve kterém se můžete namočit, případně plavky a obuv do vody.

Kolik členů má tým?

 • Posádka je tvořena kapitánem, bubeníkem a sedmi nebo devíti členy. Čím méně vás bude, tím více budete muset makat!

Jak se dostanu na Poděbrady u Olomouce?

 • Poděbrady u Olomouce nejsou daleko! A navíc, pokud přijdete, přiběhnete, nebo dojedete na kole, dostanete NÁPOJ ZDARMA! (Stačí se prokázat aktivitou na hodinkách nebo v mobilu.)
 • Autobusem MHD, spoje 18, 20, zastávka Poděbrady.
 • Pro ostatní parkoviště pro auta se nachází v bezprostřední blízkosti restaurace Terasa Poděbrady.

Co můžu vyhrát?

 • Pro první tři týmy máme připravený pohár a medaile, ani ostatní účastníci však nepřijdou zkrátka.

Jaké další aktivity budou připraveny?

 • Sportovní aktivity od Akademik sport centrum
 • Čínská malba a kaligrafie
 • Lukostřelnice včetně dílčího turnaje
 • Tradiční čínské cvičení
 • Hudební doprovod

Tradiční čínská medicína

Cyklus přednášek o (tradiční) čínské medicíně  (LS 2022)

Láká Vás celostní péče a přístup ke zdraví? Rádi byste se dozvěděli něco nového z tajů čínské filozofie? Navštivte náš čerstvě otevřený semestrální cyklus přednášek o (tradiční) čínské medicíně!

Z podnětů některých lektorů, a díky poměrně vysokému zájmu studentů o oblast TČM, zahajujeme v LS 2022 zbrusu nový cyklus přednášek na toto téma. Srdečně zváni jsou i zájemci z řad široké veřejnosti.

Během sedmi plánovaných přednášek, jejichž součástí bude i beseda s posluchači na vybraná témata a dotazy, se dozvíte mnoho o východním (čínském) přístupu k pojetí prevence a pěstování kvality života a zdraví. Přednášky budou koncipovány pro širokou veřejnost, na některých bude i možnost vyzkoušet si formou workshopu práci s určitými akupunkturními body (automasáže), případně i některá tradiční čínská cvičení (např. Daoyin).

Nenechte si tuto mimořádnou příležitost ujít a učiňte tak další krok vstříc pevnějšímu zdraví!

Přednášky probíhat v níže uvedených termínech:

Út 1. 3. 2022 v 18:30 hod. / Út 15. 3. 2022 v 18.30 hod. / Út 29. 3. 2022 v 18.30 hod. / Út 12. 4. 2022 v 18.30 hod. / Út 26. 4. 2022 v 18.30 hod. / Út 10. 5. 2022 v 18.30 hod. / Út 31. 5. 2022 v 18.30 hod.

Délka jednotlivých přednášek: cca 90–120 minut (součástí přednášek bude i krátký prostor pro dotazy - besedy s účastníky)

Lektoři: Zdeněk Chmelka, MAT / Dr. Guan Xin, MD, PhD / Natálie Kubičinová / Jitka Postlová

Vstup na celý cyklus přednášek je ZDARMA.

Registrace k přednášce 31. 5.

Czech - Chinese Corner

KDY: 5. dubna v 18.30 hodin

KDE: Filmový sál Konviktu UP, 3. patro, Univerzitní 225, Olomouc

Po zhlédnutí úryvku čínského filmu natáčeného v ČR dostaneš se svým čínským jazykovým protějškem příležitost procvičit si slovní zásobu nad tématem: FILM and MUSIC.

Vstup na akci je ZDARMA.

Registrace bude spuštěna 21. března 2022.

Kaligrafie a čínská malba

Workshop kaligrafie a čínské malby ve Zlíně

Kdy: čtvrtek 31. března 2022, 17:00 – 19:00

Kde: Gymnázium a jazyková škola Zlín, T. G. Masaryka 2734, Zlín

Workshop je ZDARMA!

Kapacita je 40 osob.

Czech - Chinese Corner

KDY: 8. března v 18.30 hodin

KDE: Dobrá čajovna, Havelkova 7, Olomouc.

U šálku lahodného čaje se seznámíš se svým jazykovým protějškem a zároveň procvičíš slovní zásobu nad tématem: FOOD and DRINKS.

Vstup na akci je ZDARMA.

Registrace bude spuštěna 1. března 2022

Aktuální nabídka workshopů a kurzů

Na podzim 2021 pro Vás připravujeme:

 

5/10/2021     Propojenost a Sjednocení Nebes a Člověka  (Konfuciův institut UP) 18:30 - 20:00

                     (Přednáškový cyklus tradiční čínské medicíny (Dr. Guan Xin)

 •            registrační formulář: zde
 •            vstup: zdarma
 •            kapacita: 40

 

13/10/2021    Večer čínské kuchyně. Uvařte si a snězte sami oblíbené ťiao-c‘ (Restaurace 818) 17:30 - 20:30

 •             registrační formulář: zde
 •             vstup: 150 Kč
 •             kapacita: 50 

                       

21/10/2021    Ke kořenům rytmů asijských bubnů. (Ivo Batoušek, Jumping Drums) 18:00 - 20:00

 •              registrační formulář: zde
 •              vstup: 50 Kč
 •              kapacita: 20
 •              místo: Dobrá čajovna, Havelkova 7, Olomouc

 

2/11/2021    SPEAK UP!  Multijazykový koutek aneb přijďte si vyzkoušet či procvičit čínštinu, japonštinu a korejštinu

 •              registrační formulář: zde
 •              kapacita: 40
 •              místo: Konfuciův institut, tř. Svobody 8 (1. patro), Olomouc

 

Pro více informací sledujte náš Facebook

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)