Protiepidemiologická opatření - HSK zkoušky 15. 5. 2021 anti-epidemic measures - HSK exams 15. 5. 2021

Středa 12. květen 2021, 11:20

Vážení účastníci zkoušek HSK,

vzhledem k opatřením vedení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v souvislosti s mimořádnou situací kolem epidemie Covid 19 Vás prosíme o dodržení následujících nařízení:

- předložit doklad o negativním antigenním testu na covid-19, který není starší než 48 hodin

- v prostorách UP nosit respirátor (FFP2, KN95) či jinou stejně účinnou ochranu dýchacích cest (např. nano-roušku s filtrační účinností alespoň 94 %)

- dodržovat rozestupy

Ve třídách bude zabezpečena dezinfekce, studenti budou sedět v rozestupech a počet studentů ve třídě nepřesáhne 10 studentů.

Dear participants of the HSK exams,

due to measures taken by the management of the Faculty of Arts of Palacký University in connection with the emergency situation related to the Covid 19 epidemic, we kindly ask you to comply with the following regulations:

- provide a confirmation of a negative antigen test for covid-19 that is not older than 48 hours

- wear a respirator (FFP2, KN95) or other equally effective respiratory protection in the UP premises (e.g. a nano mouth mask with a filtration efficiency of at least 94%)

-  keep spacing

Disinfection will be provided in the classrooms, students will sit at intervals and the number of students in the classroom will not exceed 10 students.

Zpět