Prezenční listina - povinná účast/ Attendance sheet - obligatory participation

Pondělí 21. září 2020, 9:42

Milí studenti předmětů KX1, KX2, KX3, KX5, SC1, SC2, GJ1 prosíme vás o zapsání vašeho jména a příjmení do tabulky, kterou najdete pod níže uvedeným odkazem.

Studenti KX1 (Čínština pro nesinology 1) si mohou vybrat mezi výstavou a koncertem, studenti ostatních kurzů (KX2, KX3, KX5, SC1, SC2, GJ1) si mohou vybrat jeden z „Česko-čínských koutků“. Deadline pro zapsání je 5.10. 2020 o 9:00. Nezapomeňte, že účast na jedné z událostí je potřebná pro udělení zápočtu za daný předmět. 

Dear students of KX1, KX2, KX3, KX5, SC1, SC2, GJ1, please enter your name and surname in the table below.

Students of KX1 (Chinese for non-sinologists 1) can choose between exhibition and concert, students of other courses (KX2, KX3, KX5, SC1, SC2, GJ1) can choose one of the "Czech-Chinese Corners". The deadline for registration is 5.10. 2020 at 9:00. Remember that participation in one of the events is required to obtain credits for the course.

Zpět