POZOR! NÁHRADNÍ TERMÍN V BŘEZNU SE USKUTEČNÍ ONLINE! REPLACEMENT DATE IN MARCH ONLINE!

Pondělí 1. březen 2021, 12:24

Vážení účastníci náhradního termínu zkoušek HSK,

vzhledem na nařízení vlády vedení Konfuciova institutu ruší prezenční náhradní termín zkoušek HSK (21. 3. 2021).

Konfuciův institut nabízí možnost online HSK testování z domova (home online HSK test) pro studenty kteří URGENTNĚ potřebují absolvovat zkoušky HSK a obdržet HSK certifikát (například deadline pro podání přihlášky na univerzitu).

Domácí online test se uskuteční 13. 3. 2021. Pro účast je nutná opětovná registrace na stránce chinesetest.cn. Deadline registrace je už 3. 3. 2021.

Prosíme všechny účastníky, aby se obeznámili s podmínkami účasti na online testování (technické požadavky), které naleznete tady

https://mp.weixin.qq.com/s/gi2KrIYXmHpWEVRHPy1cmg (čínsky, anglicky)

Účastníci, kteří nesplňují uvedené požadavky se domácího online testu nemohou zúčastnit.

Dear participants of the replacement date of the HSK exam,

According to government’s measures, the management of the Confucius Institute cancels the replacement date of the paper HSK exam (March 21, 2021).

Confucius Institute offers the possibility of online HSK testing from home (home online HSK test) for students who URGENTLY need to pass HSK exams and receive the HSK certificate (for example, the deadline for applying to a university).

The home online test takes place on March 13, 2021. To participate, you must re-register on the page chinesetest.cn. The registration deadline is March 3, 2021.

We kindly ask all participants to read the requirements needed for participation in the online testing (technical requirements), which can be found here

https://mp.weixin.qq.com/s/gi2KrIYXmHpWEVRHPy1cmg (Chinese, English)

Participants who do not meet the abovementioned requirements cannot participate in online testing.

Zpět