Náhradní termín zkoušek HSK v březnu/ Replacement date of the HSK exams in March

Úterý 9. únor 2021, 10:32

Vážení účastníci únorového termínu zkoušek HSK,

náhradní termín písemných zkoušek HSK1 – HSK6 se uskuteční 20. 3. 2021. Deadline registrace je 21. 2. 2021. Prosíme všechny studenty, aby se opět zaregistrovali na nový termín zkoušek prostřednictvím portálu chinesetest.cn.

Upozorňujeme studenty, že je skutečně potřebná nová registrace na zkoušku v systému a nestačí jenom změna datumu konání zkoušky v původním přihlašovacím online formuláři. Poplatek za testy Vám bude automaticky uznaný a zkoušku nemusíte platit znova.

Březnový termín zkoušek je otevřen i pro nové zájemce. Je však potřebné registrovat se a zaplatit poplatek za zkoušku do 21. 2. 2021. V případě registrace a uhrazení poplatku poslední týden před deadlinem Vás prosíme o zaslání potvrzení na naši e-mailovou adresu konfucius@upol.cz.

 

 

Dear participants of the HSK exams in February,

replacement exam date of the HSK1 – HSK6 takes place on March 20, 2021. Registration deadline is February 21, 2021. We kindly ask all participants to register again for the new HSK date. We kindly ask all participants to use the online system chinesetest.cn.

We would like to point out that the new re-registration in the system is necessary. Please, kindly understand, that it is not sufficient to change only the date of the exam in the original registration form valid for February. The registration fee for HSK exam in February is valid and there is no need to pay again.

HSK exams in March are available for new participants as well. However, it is necessary to register and pay the fee for the exam by February 21, 2021. In case of registration and payment of the fee the last week before the deadline, please send a payment confirmation to our e-mail address konfucius@upol.cz.

Váš KI tým/ Your CI team

Zpět