Přednášky

Přednášky zaměřené na čínskou kulturu, historii, cestování a kulturní rozdíly, tradice, zvyky.

Vstup na přednášky je zdarma. Z kapacitních důvodů je nutná rezervace předem! Registrovat se můžete osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Podzim 2016

1. Jak na čínštinu?

 • 8. listopadu 2016
 • úterý 18:30
 • učebna 1.12 (Katedra aplikované ekonomie, Křížkovského 12, Olomouc)
 • přednášející: Doc. Mgr. David Uher, Ph.D. (Katedra asijských studií)

Strategií, které vedou k osvojení čínštiny jako cizího jazyka, je celá řada. Základem pro výběr vhodné učební strategie je pak samozejmě kromě silné motivace i kvalitní učebnice. Cílem přednášky je proto ukázat, jak se zmiňované strategie uplaňují v učebnicích čínštiny, a to v návaznosti na studium mluveného i psaného jazyka, na jeho percepci i produkci v začátečnické, střední i pokročilé úrovni. Přednáška bude doplněna řadou praktických příkladů a je tak určena nejen žákům, ale i učitelům moderní čínštiny.

2. Kulturní rozdíly na cestách

 • 22.listopadu 2016
 • úterý 18:30
 • učebna 2.07 (Katedra asijských studií, Křížkovského 14, Olomouc)
 • přednášející: Mgr. Kamil Hanák

Kamil Hanák, absolvent čínské filologie na Filozofické fakultě UP, působí již 9 let jako průvodce cestovní kanceláře China Tours pro české turisty v Číně a 3 roky pro cestovní kancelář Dreamboat, která se zaměřuje na čínské turisty v Evropě. Přednáška je zaměřena na oblast kulturních rozdílů, na které při cestování narážejí čeští a čínští turisté.

Jaro 2016

1. Sociálně-kulturní úvod k prvnímu období: Od předdynastického období dynastie Čchin až k dynastii Chan (do roku 220)

 • 16. března 2016
 • středa 18:30
 • studovna Konfuciova institutu v Olomouci (Křížkovského 8)
 • přednášející: Wu Xue

Wu Xue, je lektorkou Konfuciova institutu a kromě výuky čínštiny se zabývá kulturou a antropologií Číny.

2. Cestování po Číně aneb z Čcheng-tu na Wu-i-šan

Přednáška představuje cestování po známých i méně známých oblastech v Číně a jejich kulinářské speciality. Přírodní krásy S´-čchuanu, kávové plantáže v Jün-nanu, čajové zahrady v Chang-čou, Wu-i-šan a jiné.

 • 23. března 2016
 • středa 18:30
 • studovna Konfuciova institutu v Olomouci
 • přednášející: Helga Bedáňová

Helga Bedáňová, momentálně studuje magisterské studium aplikované ekonomie a čínské filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dva roky studovala čínštinu v Číně. Zajímá se o kulturní rozdíly mezi Čínou a Evropou (Českou republikou) a jejich dopadem na interkulturní management.

Vstup zdarma!

Na přednášku je nutná rezervace v kanceláři Konfuciova institutu v Olomouci!

3. Cuo Čuan, š´-ťi a tradice historických zápisů v Číně

 • 6. dubna 2016
 • středa 18:30
 • studovna Konfuciova institutu v Olomouci (Křížkovského 8)
 • přednášející: Wu Xue

4. Jednání podle Konfucia. Kulturní rozdíly mezi Čínou a ČR

Přednáška představuje rozdíly ve způsobu myšlení mezi Číňany a Evropany (Čechy), vysvětluje vliv tradiční čínské kultury na jednání Číňanů a ukazuje praktický dopad těchto rozdílů při jednání s čínskou stranou.

 • 13. dubna 2016
 • středa 18:30
 • studovna Konfuciova institutu v Olomouci (Křížkovského 8)
 • přednášející: Helga Bedáňová

5.Sociálně-kulturní úvod k druhému období: Od dynastie Wej do poloviny dynastie Ming (220 – 1521)

 • 20. dubna 2016
 • středa 18:30
 • studovna Konfuciova institutu v Olomouci (Křížkovského 8)
 • přednášející: Wu Xue

6. Nástin dějin umění a Zlatého období poezie (druhé období)

 • 27. dubna 2016
 • středa 18:30
 • studovna Konfuciova institutu v Olomouci (Křížkovského 8)
 • přednášející: Wu Xue

7. Sociálně-kulturní úvod k třetímu období: Od poloviny dynastie Ming do Hnutí čtvrtého května (1521 – 1919)

 • 4. května 2016
 • středa 18:30
 • studovna Konfuciova institutu v Olomouci (Křížkovského 8)
 • přednášející: Wu Xue

8. Cestování do oblastí etnických menšin

 • čtvrtek 5. května 2016 od 17:30
 • studovna Konfuciova institutu v Olomouci (Křížkovského 8)
 • přednášející: Žofia Zigová

Přednáška představí možnosti nízkonákladového cestování po odlehlých regionech provincie S´-čchuan obývaných převážně příslušníky etnických menšin. Na severu provincie, kde se rozprostírají pastviny a hory se zasněženými vrcholky, žijí Tibeťané. Na jihu v subtropické oblasti masivních pohoří zase najdete menšinu I, izolovaný a drsný národ.

Plakát ke stažení

9. Náhled do lidové kultury: Opery a romány (třetí období)

 • 11. května 2016
 • středa 18:30
 • studovna Konfuciova institutu v Olomouci (Křížkovského 8)
 • přednášející: Wu Xue