Rada KIUP

Rada Konfuciova institutu určuje na základě stanov a usnesení valného shromáždění strategické řízení instituce. Radu KIUP tvoří 8 členů. Předsedou rady je rektor UP, místopředsedou je prorektor pro zahraniční vztahy BFSU nebo prorektor pro zahraničí UP (na pozici místopředsedy se střídají). Dále jsou členy rady za českou stranu kvestor a vedoucí Katedry asijských studií nebo doktor či docent čínské filologie, za čínskou stranu vedoucí Katedry čínského jazyka na BFSU nebo jim pověřený profesor, profesor nebo vedoucí Katedry českého jazyka. Ředitelé Konfuciova institutu nejsou členy Rady KI UP.