O nás

Konfuciův institut při Univerzitě Palackého v Olomouci byl slavnostně založen 26. září 2007. Zřizovatelem institutu s právem certifikované výuky čínského jazyka je Univerzita Palackého ve spolupráci s Pekingskou univerzitou zahraničních studií. Kromě jazykových kurzů zajišťuje institut také školení učitelů čínského jazyka a popularizaci čínské kultury v ČR, např. promítáním čínských filmů, pořádáním přednášek atd. Dále poskytuje konzultace např. z oblasti vzdělávání, obchodu atd.

Koncepce soustavy kurzů Konfuciova institutu je důkladně promyšlená. Zajišťuje posloupnost a ucelenost výuky usnadňovanou vzájemnou prostupností kurzů. Výuka probíhá podle učebních plánů, které jsou po léta prověřovány každodenní praxí a pružně inovovány v souladu s novými poznatky o učení cizích jazyků. Výuka je doplněna přednáškami, školeními, individuálními konzultacemi a promítáním filmů o Číně a čínské kultuře. Činnost institutu se neomezuje pouze na studenty vysokých škol, ale je také zaměřena na laickou i odbornou veřejnost. Čínská strana poskytla Konfuciovu institutu 100.000 USD jako počáteční vklad a 3000 knižních titulů a jiné multimediální materiály pro výuku čínštiny.

Konfuciův institut při UP je první institucí svého druhu v České republice, navazuje na dlouholetou tradici výuky čínského jazyka na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pekingská univerzita zahraničních studií je prestižní čínská univerzita, kde se vyučuje 43 cizích jazyků. Je to první univerzita v ČLR, na které se začala vyučovat čeština.