Výuka hry na erhu

Kurz hry na erhu od podzimu 2015 nenabízíme!

Er-chu (二胡) je čínský dvoustrunný smyčcový hudební nástroj, zvaný též dvoustrunné čínské housle. Vznikl nejspíš za čínské dynastie Tchang (7. – 10. stol. n.l.). Tvoří ho asi 80 cm dlouhý dřevěný hmatník a na něm upevněné dvě struny, ozvučný válec (původne se potahoval hadí kůží) ve tvaru sklenice pod hmatníkem a smyčec ze žíní. Na er-chu se hraje v sedě.

  1. Seznámení se základními znalostmi o tradičních čínských hudebních nástrojích
  2. Praktické cvičení hry na erhu
  3. Naučení se čínských písní – Lianxiao, Saima a nacvičení skladby Humoreska od Antonína Dvořáka (ve 2. úrovni kurzu)

Kurz pro začátečníky I.

  • Kdy: Čtvrtek 18:30 (90 minut)
  • Termín: 2. 4. – 30. 4. 2015
  • Délka výuky: 5 týdnů
  • Kde: Studovna Konfuciova institutu UP v Olomouci (Křížkovského 8, Olomouc)
  • Cena: 800,–
  • Lektorka: Jiang Weixi, výuka probíhá v českém jazyce

Údaje k platbě

číslo účtu 43-0730720237/0100, variabilní symbol 9370, do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení, erhu!

Pro výuku v hodině je nástroj k dispozici v Konfuciově institutu.

Možnosti přihlášení