Kultura

Propagace čínské kultury je vedle výuky čínštiny dalším hlavním úkolem Konfuciova institutu. Nabízíme širokou nabídku kulturních kurzů kaligrafie, kurzy hry na hudební nástroj Erhu (čínské housle), čínské malby nebo kurzy vaření. Nabídka kulturních kurzů se mění v závislosti na přítomnosti daného čínského lektora.
Zapojujeme se do programů Univerzity Palackého v Olomouci nebo akcí pořádaných jinými organizátory, jako je například tradiční Veletrh Flora v Olomouci, Veletrh vědy UP, aktivity organizované Centrem na podporu intergrace cizinců.

Pořádáme kulturní workshopy pro základní a střední školy, čtení čínských pohádek. Připravujeme výstavy, koncerty a přednášky s tématikou čínského jazyka a kultury. Přednášející tvoří v řadě případů experti na čínský jazyk a kulturu z České republiky a Čínské lidové republiky.