Knihovna

Konfuciův institut UP nabízí zájemcům o čínský jazyk a čínskou kulturu možnost výpůjčky učebnic čínského jazyka, odborné a populárně naučné literatury. V knihovně se nachází také bohatá databáze čínských filmů a čínské hudby. Většina učebnic, knih a filmů jsou v čínském a anglickém jazyce.

Zájemci o absenční výpůjčky musí být členy Konfuciova institutu UP.

Podmínky členství

Členem se může stát kdokoliv bez rozdílu věku a profese. Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku. Podmínkou je úhrada ročního členského poplatku.

Pro vystavení členského průkazu pro zájemce z mimouniverzitního prostředí je nezbytný doklad totožnosti, fotografie pasového formátu a příslušný finanční obnos. Nelze platit kartou!

Členský poplatek
  • studenti 200,- Kč
  • veřejnost 400,- Kč

Výpůjční řád platný od 2.října 2015

Knihovna se nachází ve studovně Konfuciova institutu, do které mají členové přístup v době, kdy ve studovně neprobíhá výuka (rozvrh studovny).