Katalog

Zde jste pro vás vybrali několik titulů z dané tématiky. Věříme, že Vás zaujmou. Vždy je uveden název a za ním v závorce signatura dané knihy. Název funguje jako odkaz na podrobnosti o daném titulu.

Folk Costumes of China (MZ1)
Ethnic Minorities of China (MZ2)
Chinese Vernacular Dwelling (MZ3)
The Music of China's Ethnic Minorities (MZ4)
Dances of the Chinese Minorities (MZ5)
Totemism in Chinese Minority Ethnic Groups (MZ6)
Festivals od China's Ethnic Minorities (MZ7)
The Marriage Customs Among China's Ethnic Minority (MZ8)
Medicine and Health Care Among Chinese Ethnic Mino (MZ9)
Ethnic Groups in China (MZ10)
Chinese Minority Costumes (MZ11)
Tibetan Customs (MZ12)
Witness to Tibet (MZ14)
Social History of Tibet and China (MZ15)