Jazykové zkoušky

Konfuciův institut Univerzity Palackého je zkušebním místem pro mezinárodní zkoušky z čínského jazyka. Pořádáme zkoušky HSK a HSKK (汉语水平考) a zkoušku Youth Chinese Test (YCT), která je určena pro žáky a studenty základních a středních škol.

Informace ke zkouškám HSK a HSKK

Zkouška z čínštiny jako cizího jazyka 汉语水平考试 (HSK a HSKK) je mezinárodně uznávanou certifikovanou zkouškou určenou pro zahraniční studenty čínštiny. Garantem je Ministerstvo školství ČLR prostřednictvím Kanceláře pro výuku čínštiny jako cizího jazyka 国家汉办 (Hanban). Konfuciův institut UP pořádá zkoušky HSK několikrát do roka.

Písemná část se dělí na šest úrovní pokročilosti, ústní pouze na tři, a to na začátečnickou, středně pokročilou a pokročilou. Obě části jsou zaslány na vyhodnocení Ředitelství Konfuciových institutů. Dva měsíce po konání zkoušky jsou certifikáty odeslány do Konfuciova institutu, ve kterém student test skládal. Certifikáty jsou účastníkům zasílány poštou na adresu, kterou uvedli v přihlašovacím formuláři.

 

HSK 7 – 9

Podrobnější informace o těchto nových úrovních naleznete na:

https://mp.weixin.qq.com/s/-XsUOT8Sh_m_Z5uxXi2HLg

https://mp.weixin.qq.com/s/ayGSW9NLAaw9zwn7_qqaZg

Dále bychom chtěli informovat všechny, kteří se v souvislosti s těmito novými úrovněmi obávají změn v úrovních HSK1 – 6:

PO DOBU NÁSLEDUJÍCH 2–3 LET SE TYTO LEVELY MĚNIT NEBUDOU.

Nebude se měnit jejich obsah, slovní zásoba ani styl. Získané certifikáty NEZTRATÍ svůj význam a stale budou platné! Učebnice se stale budou používat.

V současné době nemáme informace o tom, že by testy úrovní HSK 7 – HSK 9 měly u nás na institutu probíhat. Zbytečně nám proto, prosím, nevolejte. Pakliže danou informaci obdržíme, obratem Vás tímto vyrozumíme.

Informace ke zkouškám YCT

POZOR! Zkoušky YCT se konají pouze za předpokladu, že se zvolené úrovně účastní 5 a více osob. V případě zájmu o účast na zkoušce se prosím nejdříve informujte o aktuální situaci, a to zasláním dotazu na naši emailovou adresu konfucius@upol.cz

YCT neboli Youth Chinese Test je mezinárodní zkouška z čínského jazyka pro studenty základních a středních škol. Zkouška ověřuje schopnost držitele používat čínský jazyk v běžném i studijním životě. Zkouška YCT má písemnou a ústní část, které jsou na sobě nezávislé. Písemná část zkoušky má čtyři úrovně. Ústní část má dvě úrovně (začátečník, mírně pokročilý).

Zkouška Youth Chinese Test (YCT)

YCT úroveň I

Držitel certifikátu YCT úrovně I rozumí nejběžnějším frázím a větám a je připraven pokračovat v dalším studiu čínského jazyka.

YCT úroveň II

Držitel certifikátu YCT úrovně II rozumí nejběžnějším frázím a větám a je schopen je použít v rámci základní komunikace.

YCT úroveň III

Držitel certifikátu YCT úrovně III dosáhl výborné znalosti základní komunikace a je schopen komunikovat jednoduchým způsobem o známých a běžných tématech.

YCT úroveň IV

Držitel certifikátu YCT úrovně IV je schopen komunikovat v čínském jazyce na základní úrovni o svém osobním, studijním a profesním životě. Během cestování po Číně držitel certifikátu zvládá většinu komunikace v čínském jazyce.

 

Termíny konání jazykových zkoušek

Z důvodu personálních a organizačních změn Konfuciův institut v Olomouci prozatím nebude organizovat žádné HSK testy pro rok 2023.

 

 • Zájemcům o zkoušky HSK/HSKK/YCT doporučujeme se poohlédnout po jiných Konfuciových institutech v Evropě, které dané zkoušky nabízí.

Jejich seznam můžete nalézt na www.chinesetest.cn/goKdInfoOrPlan.do

Registrace na zkoušky HSK, HSKK a YCT

 • Na zkoušky se účastníci registrují prostřednictvím stránek http://www.chinesetest.cn, kde si vytvoří profil a vyplní své osobní údaje.
 • U registrace prosím zadávejte aktuální e-mailovou adresu a telefonní číslo, které běžně používáte. Ulehčíte nám tak možnost kontaktovat Vás v případě potřeby.
 • Důležité je I správně zadat Vaši adresu bydliště, na kterou Vám v případě úspěšného složení zkoušek odešleme Váš certifikát.
 • U zkoušek HSK3 až HSK6 je potřebné nahrát fotografii (formát JPG, velikost do 120 kb). Bez fotografie je registrace neplatná. V případě, že máte problém fotografii nahrát, zašlete nám ji na emailovou adresu konfucius@upol.cz
 • Poplatek za zkoušky uhraďte až po doručení potvrzovacího e-mailu. Bankovní spojení naleznete níže v sekci „Platební údaje“.
 • V případě, že neobdržíte potvrzovací e-mail, neprodleně nás kontaktujte na emailové adrese konfucius@upol.cz
 • Registrace nebo uhrazení poplatku po stanoveném termínu nejsou možné.
 • V případě jakýchkoliv jiných nejasností nás kontaktujte na e-mailové adrese konfucius@upol.cz

 

Účastnické poplatky za jazykové zkoušky

Písemná zkouška HSK

Zkouška YCT

Ústní zkouška HSKK

HSK 1 a HSK 2

460 Kč

 

Písemná zkouška YCT 1

200 Kč

HSKK začátečníci

600 Kč

HSK 3 a HSK 4

920 Kč

Písemná zkouška YCT 2 – 4

380 Kč

HSKK mírně pokročilí

920 Kč

HSK 5 a HSK 6

1450 Kč

Ústní zkouška YCT
začátečníci a mírně pokročilí

400 Kč

HSKK pokročilí

1200 Kč

 • Abyste se mohli vámi zvolené zkoušky účastnit, musíte být úspěšně zaregistrováni v systému a mít uhrazen účastnický poplatek. Poplatek za zkoušku HSK, HSKK a YCT odesílejte na účet Konfuciova institutu UP až ve chvíli, kdy jste se úspěšně registrovali na test. To zjistíte tak, že obdržíte automatický e-mail o úspěšné registraci.
 • Pokud jste po registraci potvrzující e-mail neobdrželi, zkontrolujte si prosím složku v nevyžádané poště, a teprve poté nás kontaktujte.
 • Platba poplatku zkoušky musí být připsána na účet Konfuciova institutu UP nejpozději do data uvedeného v tabulce, jinak je přihláška neplatná.
 • Pro platbu poplatku za zkoušky HSK, HSKK a YCT se řiďte termíny, které jsou uvedeny na našich stránkách, nikoliv v přihlašovacím systému na zkoušku.
   

 

Platební údaje

Poplatek uhraďte převodem

Název banky: Komerční banka, tř. Svobody 14, 779 11 Olomouc
Číslo účtu: 43-0730720237/0100
Variabilní symbol: 9770
Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno a příjmení, měsíc konání zkoušky, typ a úroveň zkoušky (HSK1-6, YCT1-4, HSKK)

DŮLEŽITÉ: Prosíme o zaslání potvrzení z banky o provedené platbě pro snadnější spárování platby s Vaší registrací.

 

International payment

Komercni banka, tr. Svobody 14, 779 11 Olomouc
Account: 43-730720237/0100
IBAN: CZ9001000000430730720237
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Remittance information: name, date of the exam, type and level of the exam (HSK1-6, HSKK, YCT1-4), 9770
Currency: CZK

IMPORTANT: Please send us the payment receipt by email to make the process of linking your registration to the payment easier.

 

Příprava na zkoušku a co si vzít s sebou v den zkoušky

Každý účastník si nejpozději den před zkouškou vytiskne Test admission ticket a přinese si ho s sebou ke zkoušce. Před zahájením zkoušky se účastník prokáže dokladem totožnosti, který použil při registraci ke zkoušce! Test se vyplňuje tužkou 2 B.

Instrukce k vytištění Admission Ticket

Výsledky a zasílání certifikátů

Výsledky naleznete v online systému přibližně 30–45 dní po vykonání zkoušky HSK, HSKK a YCT. Certifikáty jsou zasílány z Ředitelství Konfuciových institutů v Pekingu do Konfuciova institutu UP. Po jejich obdržení certifikáty zasíláme účastníkům poštou na adresu, kterou uvedli v přihlašovacím formuláři.

 

Další informace

Rádi bychom Vás upozornili, že Konfuciův institut Univerzity Palackého v Olomouci je pouze zprostředkovatelem a na průběh a vyhodnocení zkoušek nemá vliv. Organizátorem zkoušek je společnost Chinese Testing International Co., Ltd. se sídlem: 17/F,B tower Desheng International Center Building, 83 Deshengmenwai Street, Si-čcheng, Peking, Čína. Tato společnost je tak tzv. správcem osobních údajů, tj. odpovídá za zpracování a ochranu Vašich osobních údajů (tedy správcem osobních údajů v tomto případě není Univerzita Palackého v Olomouci).

 

Před registrací si pozorně prostudujte dokument „Smlouva o registraci účtu“ (český překlad) a dále dokument „Průvodce ochranou soukromí pro účastníky zkoušek HSK“ (český překlad). Vezměte prosím na vědomí, že některá ustanovení těchto dokumentů nemusí být v souladu s právním řádem České republiky ani s obvyklými očekáváními spotřebitelů při sjednávání smluv v prostoru Evropské unie. Zejména se jedná o ustanovení uvedená v čl. IX a XIV Smlouvy o registraci účtu, kde:

 • se stanovuje povinnost registrovaného uživatele při využití služeb dodržovat příslušná ustanovení čínských právních předpisů, nepodrývat čínskou státní moc a jednotu, nepoškozovat čínskou národní čest a čínské národní zájmy (a další obdobné povinnosti); při porušení takových pravidel si poskytovatel služeb mj. vyhrazuje právo věc předat příslušným orgánům čínské veřejné moci a žádat náhradu vzniklé škody;
 • se sjednává, že smluvní vztah mezi stranami je regulován čínským právem a pro případ sporu se ujednává, že soudem rozhodujícím takový spor je čínský soud místně příslušný dle příslušných ustanovení čínského práva.

Před a v průběhu registrace budete vyzváni k odsouhlasení výše uvedených dokumentů.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)