Registrace k HSK a HSKK

1. Výběr varianty, úrovně a termínu zkoušky

Varianty zkoušek jsou dvě – tedy HSK a HSKK. Zkouška HSK je zaměřená na poslech, čtení a psaní. Zkouška HSKK pak na ústní projev.

Úroveň nejlépe zvolíte vyplněním cvičného testu. Ty je možné stáhnout na adrese http://www.chinesetest.cn/godownload.do. Naleznete tam jak PDF se zadáním a soubory s nahrávkami, ale také klíče k řešení jednotlivých cvičení.

Termíny zkoušek pořádané KI UP jsou uvedeny na stránce věnované zkouškám HSK a HSKK, přičemž systém se k registraci na konkrétní zkoušku otevírá nejdříve dva měsíce před konáním testu.

2. Přihlášení ke zkouškám

Ke zkoušce HSK či HSKK je možné se přihlásit pouze on-line přes portál www.chinesetest.cnTento portál podporuje pouze prohlížeč Internet Explorer. V jiných prohlížečích není možné registraci provést.

Pro lepší orientaci v procesu registrace jsme pro Vás připravili podrobný postup přihlášení ke zkoušce HSK a HSKK.

Důležité: Pro úspěšnou registraci musí být nahrána fotografie pasového formátu (fotografie stejné velikosti, která se používá na pas nebo občanský průkaz!) Vkládejte pouze fotografie s kvalitním rozlišením!

3. Úhrada poplatku za zkoušku

Výše poplatků za zkoušky HSK:

HSK úroveň 1 CEF A1 150 slov Kč 460,-
HSK úroveň 2 CEF A2 300 slov Kč 460,-
HSK úroveň 3 CEF B1 600 slov Kč 920,-
HSK úroveň 4 CEF B2 1200 slov Kč 920,-
HSK úroveň 5 CEF C1 2500 slov Kč 1 450,–
HSK úroveň 6 CEF C2 6000 slov Kč 1 450,–

Výše poplatků za zkoušky HSKK:

HSKK ústní zkouška začátečníci k HSK úrovni 1 a 2 Kč 600,–
HSKK ústní zkouška mírně pokročilí k HSK úrovni 3 a 4 Kč 920,–
HSKK ústní zkouška pokročilí k HSK úrovni 5 a 6 Kč 1 200,–

Způsob úhrady poplatku:

Poplatek za zkoušku HSK a HSKK odesílejte na účet Konfuciova institutu UP až ve chvíli, kdy jste se úspěšně registrovali na test. To zjistíte tak, že obdržíte automatický e-mail o úspěšné registraci! Na test HSK a HSKK se registrujete zvlášť. Musíte být úspěšně zaregistrováni v systému a mít uhrazen poplatek. Po splnění těchto dvou podmínek jste oprávněni k vykonání zkoušky. Registrace probíhá výhradně online na níže uvedených stránkách! Informace naleznete také v manuálu, který je k dispozici níže. Manuál si pozorně pročtěte.

Důležité: Platba poplatku zkoušky musí být připsána na účet Konfuciova institutu UP nejpozději do data uvedeného v tabulce, jinak je přihláška neplatná.
Důležité: Pro platbu poplatku za zkoušky HSK a HSKK se řiďte termíny, které jsou uvedeny na našich stránkách, nikoliv v přihlašovacím systému na zkoušku.

DŮLEŽITÉ: Pokud platíte zkoušku v posledním týdnu před uzávěrkou přijímání přihlášek – požadujeme okamžité zaslání potvrzení z banky o provedené platbě!

Poplatek uhraďte převodem
Název banky: Komerční banka, Tř. Svobody 14, 779 11 Olomouc
Číslo účtu: 43-0730720237/0100
Variabilní symbol: 9770
Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno a příjmení HSK a úroveň (1-6) nebo HSKK a úroveň

Pro platbu ze zahraničí:
Komercni banka, Tr. Svobody 14, 779 11 Olomouc
Account: 43-730720237/0100
IBAN: CZ9001000000430730720237
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Remittance information: name, HSK, 9770
Currency: CZK

4. Po uhrazení poplatku

Po uhrazení poplatku se níže podrobně seznamte s náležitostmi a průběhem zkoušek.

Manuál ke zkoušce HSK je k dispozici ke stažení zde (Anglicko-čínská edice)

http://english.hanban.org (anglicky) – Anglická verze oficiálních stránek zkoušek HSK

Také je možné se na test připravit za pomocí materiálů zapůjčených v naší knihovně KI.

5. Příprava na zkoušku a co si vzít s sebou v den zkoušky

Admission Ticket lze ze systému vytisknout nejpozději den před zkouškou!

Důležité: Každý účastník si vytiskne Test admission ticket a přinese si ho s sebou ke zkoušce. Před zahájením zkoušky se účastník prokáže dokladem totožnosti, který použil při registraci ke zkoušce! Test se vyplňuje tužkou.

Instrukce k vytištění Admission Ticket

6. Výsledky a zasílání certifikátů

Výsledky naleznete v online systému nejdříve 1 měsíc po vykonání zkoušky HSK nebo HSKK.

Certifikáty jsou zasílány z Ředitelství Konfuciových institutů v Pekingu do Konfuciova institutu UP. Vyzvednout si je můžete nejdříve 8 týdnů od vykonání zkoušky. V případě, že si nemůžete vyzvednout certifikát osobně, tak Vám ho za poplatek 50,- Kč zašleme na Vaši adresu. Poplatek  za poštovné zašlete na stejný účet, na který jste převáděli poplatek za zkoušku!

Kontaktujte nás na konfucius@upol.cz.

Po domluvě si můžete certifikát vyzvednout také na naší pobočce v Praze.