Stipendia

Stipendia pro akademický rok 2018/2019

Od roku 2017 musíte při žádosti dokládat také výpis z trestního rejstříku, který musí být přeložen do anglického jazyka! Při žádosti musíte doložit doporučující dopis od vedoucího/vedoucí katedry a dopis od Vašeho vyučujícího/vyučující z katedry!

Termín podávání žádostí (platí pro akademický rok 2018/2019 – semestrální stipendia ZS nebo LS, stipendia na celý akademický rok):

Zahájení online přihlašování 1.3.2018

Ukončení online přihlašování 20.4.2018 (viz. Pravidla pro podávání přihlášek 2018/2019)

Pohovory se uskuteční v týdnu 23.4.- 29.4. 2018. Přesné datum a čas bude upřesněno.
V případě otázek ohledně stipendií kontaktujte čínského ředitele prof. Huang Xiaoming: xiaoming.huang@upol.cz, tel.: + 420 585 631 253.
Měsíční příspěvky jsou poskytovány v následující výši (CNY za měsíc):
a. CNY 2500 pro studenty bakalářského studia, na jeden akademický rok a na jeden semestr
b. CNY 3,000 pro studenty magisterského studia

Studentům, kteří získají stipendium Konfuciova institutu, bude hrazeno školné, ubytování na akademické půdě, měsíčně obdrží příspěvky na  životní náklady a komplexní pojištění pro zahraniční studenty studující v Číně. 

Veškeré dokumenty v papírové podobě musí být nejpozději v den ukončení registrace odeslány do kanceláře Konfuciova institutu UP v Olomouci.

O programu

Na podporu zřízení Konfuciových institutů, rozšiřování čínského jazyka, čínské kultury a vzdělávání místních učitelů čínštiny vypisuje kancelář pro výuku čínského jazyka Hanban Stipendijní programy Konfuciova institutu.

Registrace se provádí online na http://cis.chinese.cn, k elektronické přihlášce je nutno nahrát jako přílohy všechny vyžadované dokumenty naskenované!

Poté, co je vše online vyplněno a nahráno, přineste nebo pošlete svou přihlášku vytištěnou se všemi požadovanými dokumenty i do kanceláře Konfuciova institutu čínskému řediteli!

1) Kategorie stipendií

Stipendium na jeden semestr, stipendium na jeden akademický rok a stipendium pro magisterská studia se zaměřením výuky čínštiny jako cizího jazyka. Žadatelé nesmí být občany ČLR a musí spadat do věkové kategorie 16 – 35 let (učitelé čínského jazyka mladší 45-ti let)

 • Stipendium na jeden semestr
  O stipendium na jeden semestr mohou žádat studenti z Konfuciových institutů, účastníci HSK, učitelé čínštiny a ti, jenž vyhráli v soutěži pro vysokoškolské studenty Chinese bridge. Žadatelé musí dosáhnout alespoň 210 bodů v testu HSK úrovně 3 a složit test HSKK. Žadatelé si mohou vybrat různé druhy specializací, včetně čínského jazyka a literatury, čínské filozofie a čínské historie. Ke studiu je možno nastoupit na podzim 2017 nebo na jaře 2018.
 • Stipendium na akademický rok
  O stipendium na jeden rok mohou žádat studenti z Konfuciových institutů, účastníci HSK, učitelé čínštiny a ti, jenž vyhráli v soutěži pro vysokoškolské studenty Chinese bridge. Žadatelé musí dosáhnout výsledku alespoň 270 bodů v testu HSK úrovně 3 a složit test HSKK (pro program Courses for international Education of Chinese Language).  Žadatelé musí dosáhnout výsledku alespoň 180 bodů v testu HSK úrovně 4 a složit test HSKK platí pro programy Courses for Chinese language and literature; Chinese history; Chinese philosophy) .  Ke studiu je nutno nastoupit na podzim 2017.
 • Stipendium pro magisterská studia se zaměřením na výuku čínštiny jako cizího jazyka
  O stipendium mohou žádat studenti z Konfuciových institutů, učitelé čínského jazyka, účastníci HSK zkoušek a ti, jenž vyhráli v soutěži pro vysokoškolské studenty Chinese Bridge. Stipendium je na 2 akademické roky s nástupem v září.  Uchazeči sepíší závazek na 5 let, že se po tuto dobu bude věnovat výuce čínského jazyka po absolvování studia. Hanban poskytne učitelům podporu v jejich uplatnění po ukončení studia.
Přednostně bude stipendium uděleno žadatelům na základě splnění HSK a HSKK zkoušek.

2) Pokrytí stipendia a kritéria

 • Příjemcům stipendia je hrazen registrační poplatek, poplatek za výuku, nákup učebnic, ubytování v kampusu. Získají jednorázový příspěvek na přestěhování, měsíční kapesné, ambulantní ošetření a komplexní zdravotní pojištění pro zahraniční studenty studující v Číně.
 • Doporučujeme studentů, aby si zajistili cestovní pojištění, tedy pojištění na cestu do Číny a zpět. Po příletu je pro studenty již zařízeno komplexní pojištění z čínské strany.

 3) Podání žádosti a zhodnocení

 • a) Ode dne pro podání přihlášek se mohou žadatelé přihlásit na internetovou stránku stipendia Konfuciova institutu http://cis.chinese.cn, založit si vlastní účet, online vyplnit žádost o stipendium Konfuciova institutu. Všechny vyžadované dokumenty je potřeba naskenovat a nahrát jako přílohy online přihlášky.
 • b) Následující doporučené instituce vyberou nejlepší žádosti a doporučí je přijímající instituci.
 • c) Přijímající instituce zhodnotí žádosti o přijetí a výsledky spolu s kopiemi žádostí budou poslány Hanbanu. Experti Hanbanu provedou závěrečný výběr do 20. června 2017.
 • Žadatelé si mohou zkontrolovat stav žádosti a výsledky kdykoliv v online systému, ve kterém se registrovali. Přijímající instituce zasílá potvrzení o přijetí, informace k zápisu a přihlášení, vízový formulář pro cizince studující v Číně (formulář JW202) a další potřebné materiály do Konfuciova institutu UP (polovina července).
 • Bližší informace k podání žádosti o vízum naleznete na stránkách Velvyslanectví Čínské lidové republiky : http://www.chinaembassy.cz/cze/lsyw/viza/

4) Uchazeči musí doložit následující dokumenty

 • a.) Žádost o stipendium Konfuciova institutu
 • b.) Fotokopii pasu. Při podaní žádosti musí být platnost pasu minimálně 1 rok před koncem platnosti.
 • c.) Kopie certifikátu HSK/certifikátu o výhře v soutěži Chinese Bridge (Ti, kteří výsledek ještě neobdrželi, zašlou číslo přihlášky a další vyžadované dokumenty. Výsledek HSK testu doloží při zápisu.) Certifikát musí být platný v době podání žádosti o stipendium (doba platnosti certifikátu je 2 roky.)
 • d.) Originál a fotokopii dokumentů: “Physical examination record for foreigner” (ke stažení ve formátu PDF), testu krve, testu na syfilis a testu na AIDS. Vše v anglickém nebo čínském jazyce. Více informací na stránkách Velvyslanectví ČLR. Tento dokument je potřebný k žádosti o vízum, není potřeba jej dokládat k žádosti o stipendium.
 • e.) Diplom a opisy
  Notářsky ověřená kopie diplomu v anglickém jazyce nejvýše dosaženého vzdělání nebo potvrzení o studiu s výpisem předmětů v anglickém jazyce
 • f.) Doporučení a závazek
  Uchazeči o stipendium dokládají doporučení od vyučujícího z univerzity a od Konfuciova institutu (přímo do systému vloží čínský ředitel KIUP po ústním pohovoru), pro magisterské studium musí přiložit dvě doporučení od profesorů nebo pověřených osob (v čínském jazyce). Pokud nejste studenti čínské filologie/sinologie, tak můžeme požadovat i jiné doporučující dopisy (více informací Vám podá prof. Huang Xiaoming).
  Závazek se vztahuje k žádosti o stipendium pro magisterský program. Uchazeči prohlásí, že se nejméně po dobu 5 let od ukončení studia budou věnovat výuce čínského jazyka (vytištěno a podepsáno v čínském jazyce).
 • g.) Uchazeči o stipendium, kteří ještě nedosáhli věku 18-ti let, musí také doložit dokument o svěření plné moci zákonnému zástupci v Číně
 • h.) Učitelé čínského jazyka musí dodat potvrzení o zaměstnání a doporučení od instituce, kde pracují.
 • ch.) Všichni uchazeči musí také doložit dodatečné dokumenty požadované institucí, na které zamýšlejí studovat

5) Schválení a ocenění

 • Žadatelé, kteří úspěšně obdrží stipendium, se musí zaregistrovat na přijímající instituci před stanovenou uzávěrkou, jinak nárok na stipendium propadá.
 • Stipendia nebudou poskytnuta těm, kteří neprojdou vstupní zdravotní prohlídkou (nutné u žádosti o vízum).
 • Studenti se stipendiem na delší dobu než jeden rok, budou po roce zhodnoceni Konfuciovým institutem a pouze ti, kteří vykazují dobré studijní výsledky, budou stipendium dostávat i nadále.

Časté dotazy k přihlašovacímu formuláři na webových stránkách Hanbanu:

 1.   ČÍ jméno a kontakt mám vyplnit v sekci Basic Information: Bussines contacts in China or guardian?
  V této části napíšete jméno či kontakt na svého znamého v Číně nebo kontaktní osobu z univerzity, na kterou se budete hlásit (kontakty naleznete na internetových stránkách dané univerzity).
 2. Který diplom nebo certifikát mám nahrát do tabulky v sekci Education background?
  Nahrajete zde úředně ověřenou kopii diplomu v anglickém jazyce z bakalářského nebo magisterského studia. Pokud zatím vysokoškolský diplom nemáte, přiložíte potvrzení o studiu s výpisem doposud absolvovaných předmětů (vše v anglickém jazyce, s razítkem a podpisem ze studijního oddělení). Nepatří zde maturitní vysvědčení!
 3. Co mám nahrát v sekci Education Background k políčku Upload relevant evidence?
  Toto políčko se vztahuje k předcházejícím otázkám. Pokud v otázce “Have you ever studied in China?” vyplníte Yes, musíte vyplnit délku studia a způsob, jakým bylo financováno. Poté přiložíte zvací dopis k předchozímu studiu v Číně nebo naskenovanou kopii víza.
 4. Jak vyplním sekci Referee? Kdo mě má doporučit?
  V této části nahrajete doporučení od svého vyučujícího, vedoucího katedry nebo pověřené osoby, která Vás vyučovala čínštinu. Čínský ředitel vystaví doporučující dopis až po ústním pohovoru! Můžeme požadovat i jiné doporučující dopisy, pokud nejste studenti čínské filologie/sinologie (více informací Vám podá prof. Huang Xiaoming).
 5. Co vyplním jako Recommending Institute?
  Do políčka vždy vyplňte Konfuciův institut Univerzity Palackého v Olomouci 帕拉斯基大学孔子学院, protože toto je instituce, která Vás dále doporučí ředitelství Hanbanu.
 6. Co je myšleno The applicant signature scanning files?
  Pro vyplnění je třeba podepsat se na čistý list papíru, naskenovat a následně dokument nahrát. Pokud máte více dokumentů, které chcete nahrát k jedné sekci, vytvořte ze všech stran jeden pdf dokument a ten nahrajte!
 7.  Krok za krokem: Jak vyplnit online formulář