Summer camp

Letní kempy pro studenty středních škol pořádá Konfuciův institut ve spolupráci s naší partnerskou univerzitou BFSU a partnerskou organizací BIEE.

Pro rok 2015 zatím nebyly stanoveny termíny konání kempu!

 

Summer camp BFSU

Kemp pořádáme společně s Pekingskou univerzitou zahraničních studií, která je naší partnerskou univerzitou. Mezinárodní kemp je určen studentům ze středních škol z Asie, Evropy a Ameriky. Během kempu je pro studenty připraven bohatý program zaměřený na výuku čínského jazyka, praktických dovedností z oblasti tradičního čínského umění (kaligrafie, čínské vystřihovánky, vázání čínských uzlů štěstí a dalších). Součástí programu je také návštěva pamětihodností Pekingu a blízkého okolí.

Studenti budou doprovázeni českým vedoucím a v Pekingu jim bude navíc přidělen jazykový asistent, který bude neustále k dispozici

Náklady za kemp jsou hrazeny čínskou stranou. Studenti hradí cestovní náklady (letenka 15-20 tisíc korun, cestovní pojištění, vízum a administrativní poplatek 100 Kč).

Podmínky účasti : věk 15 – 18 let, základní znalost anglického jazyka a čínského jazyka. Studenti, kteří nenavštěvovali kroužky čínštiny pořádané Konfuciovým institutem, musí dodat doporučení od svého učitele čínštiny a kontakt na něj.

Studenti, kteří mají zájem zúčastnit se letního kempu v Číně, zašlou nebo osobně doručí do kanceláře Konfuciova institutu v Olomouci vyplněnou přihlášku, životopis, kopii zadní strany pasu a motivační dopis studenta.