Letní kemp

1. Summer Camp pro studenty z Univerzity Palackého  v Olomouci

Letní kemp je určen POUZE studentům, kteří absolvovali nebo navštěvují volitelný předmět Čínština pro nesinology ASH/KX!

Termín: 17.7. – 30.7. 2017

Student a doprovodná osoba si hradí letenku, vízum, cestovní pojištění, cestu na/z letiště v ČR, kapesné!

Čínský organizátor (Ředitelství Konfuciových institutů v Pekingu) hradí stravu, dopravu v ČLR, veškeré náklady spojené s programem kempu!

Uzávěrka přijímání přihlášek 30. dubna 2017!

Přednostně budou vybíráni studenti, kteří ještě neabsolvovali studijní pobyt v ČLR!

Společně s přihláškou předložte podepsané Prohlášení účastníka kempu, životopis, potvrzení o studiu, potvrzení o absolvování předmětu ASH/KX, kopii pasu (platnost min. 1 rok).

Předběžný program

Přihláška pro studenty

Prohlášení účastníka kempu

Přihlášky zasílejte na konfucius@upol.cz!

2. Summer camp BFSU

V roce 2017 tento kemp nenabízíme!

Kemp pořádáme společně s Pekingskou univerzitou zahraničních studií, která je naší partnerskou univerzitou. Mezinárodní kemp je určen studentům ze středních škol z Asie, Evropy a Ameriky. Během kempu je pro studenty připraven bohatý program zaměřený na výuku čínského jazyka, praktických dovedností z oblasti tradičního čínského umění (kaligrafie, čínské vystřihovánky, vázání čínských uzlů štěstí a dalších). Součástí programu je také návštěva pamětihodností Pekingu a blízkého okolí.

Studenti budou doprovázeni českým vedoucím a v Pekingu jim bude navíc přidělen jazykový asistent, který bude neustále k dispozici

Náklady za kemp jsou hrazeny čínskou stranou. Studenti hradí cestovní náklady (letenka 15-20 tisíc korun, cestovní pojištění, vízum a administrativní poplatek 100 Kč).

Podmínky účasti : věk 15 – 18 let, základní znalost anglického jazyka a čínského jazyka. Studenti, kteří nenavštěvovali kroužky čínštiny pořádané Konfuciovým institutem, musí dodat doporučení od svého učitele čínštiny a kontakt na něj.

Studenti, kteří mají zájem zúčastnit se letního kempu v Číně, zašlou nebo osobně doručí do kanceláře Konfuciova institutu v Olomouci vyplněnou přihlášku, životopis, kopii pasu a motivační dopis studenta.