Letní kurzy zdarma

Letní kurzy zdarma Olomouc

Zajímá Vás čínský jazyk a kultura?
Vyzkoušejte naše kurzy čínštiny zdarma!

Pomůžeme Vám udělat první krok ve studiu tohoto stále exotického jazyka. Přijďte si vyzkoušet zdarma týdenní kurz čínštiny a teprve poté se můžete rozhodnout, zda máte zájem o placené kurzy. Hodiny jsou vedeny rodilými mluvčími za použití moderních výukových metod a nejnovějších učebnic. Nebojte se přijít, každý jednou začínal a my Vám ten začátek pomůžeme ulehčit!

Termíny kurzů:

# Termín
I. 31. července – 4. srpna 2017
II.  7. – 11. srpna 2017

Kurzy budou rozděleny do 2 skupin:

Skupina Termín
Veřejnost – Začátečníci 16:30 – 18:00
Veřejnost – Mírně pokročilí 15:00 – 16:30

Kurz se otevírá od počtu 5 osob, maximálně 10 osob ve skupině. 

Všichni účastníci dále získají 20 % slevu na navazující půlroční kurz čínského jazyka!

Záloha

Od zájemců bude při přihlášení vybírána záloha ve výši 300 Kč (od studentů 200 Kč). Zájemce je povinen uhradit zálohu. Uhrazením zálohy máte zajištěno místo v kurzu. Záloha je vratná v plné výši po absolvování alespoň tří hodin výuky!

Údaje pro úhradu zálohy

číslo účtu: 43-0730720237/0100
variabilní symbol: 9370
ve zprávě pro přijemce uveďte přijmení, letní kurz Olomouc

Přihlášení a úhrada vratné zálohy do 25.7.2017!

Přihlašujte se na e-mailu konfucius@upol.cz

Zájemcům, kteří potřebují ubytování, doporučujeme ubytování na VŠ kolejích Univerzity Palackého. Více informací na webu Správy kolejí a menz UP