Čínština pro nesinology

Předmět je určen všem studentům UP v prezenční formě studia, kteří nestudují obor v kombinaci s čínskou filologií! Cílem předmětu je zvládnout základy fonetiky, čínských znaků, gramatiky a získat základní informace z čínských reálií. Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je aktivní účast a splnění všech požadavků stanovených vyučujícím.
Výuku vede čínský lektor. Výuka může probíhat v angličtině.

Počet kreditů: 3

Plán výuky v letním semestru 2018

  • ASH/KX1 pondelí 15:00-16:30 (KB-2.18) – Chen Xiaofang
  • ASH/KX1 čtvrtek 15:00-16:30 (KC-2.07) – Chen Xiaofang
  • ASH/KX2 pondělí 15:00-16:30 (K8-3.28) – Wan Qianhui
  • ASH/KX2 úterý 15:00-16:30 (KC-2.04) – Wan Qianhui
  • ASH/KX3 pondělí 16:45-18:15 (K8-3.28) – Chen Xiaofang
  • ASH/KX4 středa 15:00-16:30 (KB-1.09) – Chen Xiaofang

Učebna: K8-1.21 – Konfuciův institut

K8- 3.28 – Konfuciův institut

Upozorňujeme, že předmět NENÍ určen studentům čínské filologie. Žádáme tyto studenty, aby se z předmětu odhlásili.