Kurzy pro studenty UP

Předmět je určen všem studentům UP v prezenční formě studia, kteří nestudují obor v kombinaci s čínskou filologií!

Cílem předmětu je zvládnout základy fonetiky, čínských znaků, gramatiky a získat základní informace z čínských reálií.

Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je aktivní účast a splnění všech požadavků stanovených vyučujícím.

Výuku vede čínský nebo český lektor.

Počet kreditů: 3

Obsah výuky

Fonetika, čínská jména, gramatika, znaky, odlišnosti čínské kultury.

Více informací k předmětu naleznete v sekci Čínština pro nesinology!

Nabízíme také Obchodní čínštinu – začátečníci, kterou si ve STAGu zapíšete pod kódem KOA/OCZ1! Kurz opět není určen studentům čínské filologie!