Čínské uzly

Workshop vázání čínských uzlů je určen všem, kteří se chtějí naučit uvázat čínský uzel štěstí 中国结.

Tradiční lidové řemeslo s tisíciletou historií je dnes především spojováno s oslavami čínského nového roku. Symbolizují jednotu, štěstí a harmonii.

  • čtvrtek 10. březen 2016
  • 19:00 – 20:00
  • studovna Konfuciova institutu UP Praha
  • cena: 80,- Kč

Workshop je veden v anglickém jazyce!

lektorka: Zhang Huanhuan

Místo na woprkshopu máte rezervováno až po uhrazení částky 80,- Kč! Částku zašlete převodem na účet Konfuciova institutu 43-0730720237/0100, Variabilní symbol: 9370.

Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení, uzly.

Přihlásit se můžete e-mailem na konfuciuspraha@upol.cz!