Nová Hedvábná stezka – Belt and Road Initiative

Nová Hedvábná stezka – Belt and Road Initiative

1. říjen 2018, 13:15 – 16:30
Workshop

Konfuciův institut UP ve spolupráci s katedrou aplikované ekonomie filozofické fakulty UP zvou na přednáškový workshop se zaměřením na iniciativu Belt and Road. Přednášenícími budou profesoři z čínské Renmin University. Workshop bude probíhat v anglickém jazyce. Indikativní témata jednotlivých přednášek a mluvčí jsou následující:

Nová Hedvábná stezka
1.Nová Hedvábná stezka se vzájemným vlivem a nabídkou (Prof. Huilin YANG)
2.Měnící se identita Číny v globálním řízení a v mezinárodních institucích (Prof. Yue CHEN)
3.Výměna mezi obyvateli Číny a Evropy: příležitosti a výzvy (Prof. Jin YAN)
4. Nová Hedvábná stezka a její dopady (Prof. Tianhong LUO)

1. Belt and Road initiative with mutual impact and offer (Prof. Huilin YANG)
2. The changing Identity of China in the global governance and international Institutions (Prof. Yue CHEN)
3. China-EU people to people exchange: opportunities and challenges (Prof. Jin YAN)
4. Belt and Road initiative and its implications (Prof. Tianhong LUO)

Workshop je určen všem zájemcům danou problematiku. Studenti UP si mohou workshop zapsat jako předmět KAE/WZA Workshop zahraničního akademického pracovníka 1 (za dva kredity, jejichž udělení je podmíněno další prací – viz program předmětu ve STAG). Účast na workshopu není nijak omezena, limitem je pouze kapacita učebny.

Pořádá
Konfuciův institut a Katedra aplikované ekonomie FF UP
Místo
Filozofická fakulta UP, Křížkovského 12, učebna 1.17prihlaska_do_kurzuPraha_2018LS